Naar inhoud
Gemeente Mol

Wat met thuisverpleging en thuiszorg?

Thuiszorg blijft bestaan: 

  • thuisverpleegkundigen blijven verder werken

  • diensten voor thuis- en familiale hulp gaan door: hulp voor ouderen of personen met een beperking, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning

  • persoonlijke assistenten voor personen met een handicap kunnen verder werken