Naar inhoud
Gemeente Mol

Wat met thuisverpleging en thuiszorg?

Thuiszorg blijft bestaan: 

  • Thuisverpleegkundigen blijven verder werken.

  • Diensten voor thuis- en familiale hulp gaan door: hulp voor ouderen of personen met een beperking, opvangtehuizen voor mishandelde vrouwen, voedselhulpbedeling, schuilplaatsen en nachtopvang voor mensen met sociale problemen, nachtopvang en coördinatiecentra voor thuiszorg en ondersteuning.

  • Persoonlijke assistenten voor personen met een handicap kunnen verder werken.