Naar inhoud
Gemeente Mol

Wat moet ik doen als ik me ziek voel? (ook voor anderstaligen)

Bel je huisarts. Na 18 uur en in het weekend bel je de huisartsenwachtpost (014 22 22 00). De dokter zal je een aantal vragen stellen. Aan de hand van je antwoorden krijg je volgende beslissing te horen:

1. Een afspraak om bij je huisarts/de huisartsenwachtpost langs te gaan.
Dit is uitsluitend het geval wanneer je geen problemen hebt aan je luchtwegen of geen symptomen van een mogelijke corona-infectie vertoont. Zo besmet je zeker geen anderen in de wachtzaal.

2. Een doktersbriefje wordt opgestuurd om 7 dagen thuis te blijven.
In dat geval heb je lichte symptomen en beperkte luchtwegproblemen, maar is er geen lichamelijk onderzoek nodig. Als de toestand verergert, dan bel je opnieuw naar je huisarts.

3. Een afspraak in de coronawachtpost in sporthal Den Uyt.
Een arts onderzoekt je met de nodige persoonlijke bescherming. Nadien beslist de arts of je naar huis mag (met medicatie en/of informatie over de te nemen voorzorgsmaatregelen) of dat een verdere doorverwijzing naar het ziekenhuis noodzakelijk is. Let op: in de coronawachtpost wordt géén test op corona uitgevoerd. 

Geen afspraak? Geen toegang tot de coronawachtpost
De coronawachtpost is open van 8 tot 18 uur ’s avonds. Kom uitsluitend met een afspraak. Zonder afspraak word je de toegang geweigerd. Bel dus altijd eerst naar je huisarts!