Naar inhoud
Gemeente Mol

Mag ik sporten?

Alle sportactiviteiten kunnen worden hervat (inclusief contactsporten) volgens de geldende protocollen, indoor en outdoor, amateur of professioneel, minstens onder volgende voorwaarden:

Sportactiviteiten in niet-georganiseerd verband:

Deze activiteiten mogen enkel worden uitgeoefend binnen de eigen sociale bubbel, dit wil zeggen maximum met 15 personen.

Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging):

Deze activiteiten kunnen plaatsvinden

  • maximum met 50 personen ;
  • steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.

Sportcompetities

Competities mogen plaatsvinden. Er is geen limiet op het aantal deelnemers, tenzij het protocol van toepassing of de bevoegde gemeentelijke overheid dit expliciet voorziet. Wanneer een sportieve wedstrijd wordt georganiseerd voor meer dan 200 deelnemers of op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier in de Evenementenkluis.

Wat betreft het publiek geldt een maximum aantal toeschouwers:

  • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 personen vanaf 1 augustus 2020);
  • 400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 personen vanaf 1 augustus 2020).

Het maximum aantal toeschouwers langs een parcours van een sportwedstrijd is in de aankomst- en vertrekzone beperkt tot:

  • 200 indien de wedstrijd binnen plaatsvindt (400 vanaf 1 augustus 2020);
    400 indien de wedstrijd buiten plaatsvindt (800 vanaf 1 augustus 2020).