Naar inhoud
Gemeente Mol

Verhuizen naar Ten Hove, voorbereiden

Bekijk ook:

1. Een adreswijziging aanvragen

Als je verhuist naar woonzorgcentrum Ten Hove, verhuis je naar een nieuw adres: Jakob Smitslaan 26, 2400 Mol. Dat wil zeggen dat je een adreswijziging moet regelen bij de dienst bevolking in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, 014 33 07 16. Vergeet je verblijfsattest Ten Hove niet mee te nemen voordat je naar deze dienst gaat.

Je geeft je nieuwe adres ook door aan:

  • je pensioendienst
  • je ziekenfonds
  • de krantenbezorger
  • de post
  • familie en vrienden

2. Een domiciliëring aanvragen voor de betaling van je verblijf

Als je een domiciliëring wenst dan wordt dit door een administratief medewerker van Woonzorgcentrum Ten Hove in orde gebracht in de eerste weken na het ondertekenen van de opnameovereenkomst.

3. Je naam in je kledij naaien

We tekenen je persoonlijk linnen met je voornaam en familienaam. Wij bestellen de lintjes en naaien ze in je kledij. Hiervoor betaal je 0,40 euro per kledingstuk. Je brengt de kleding uiterlijk twee werkdagen voor de geplande opname binnen. Je maakt hiervoor een afspraak bij de hoofdverpleegkundige. Het ongetekend linnen geef je altijd af aan de balie van de afdeling vooraleer je het in de kast van de bewoner legt.

4. Aangepaste kledij kopen

Je voorziet bij voorkeur kledij die gewassen kan worden op 60°. Soms is aangepaste kledij noodzakelijk. Voor meer informatie, neem je contact op het de hoofdverpleegkundige van de afdeling of met de dienst ergotherapie.

5. Wanneer word je verwacht?

De opnameverantwoordelijke spreekt het uur dat we je verwachten met je af bij het intake gesprek. Meestal verwelkomen we je in de voormiddag. Van zodra je arriveert staan volgende mensen voor je klaar:

  • het diensthoofd (of zijn/haar plaatsvervanger) van de afdeling waar je terecht komt.
  • of de aandachtspersoon die jou extra zal ondersteunen.

6. Welke documenten breng je mee?  

  • Medische attesten voor bepaalde medicatie
  • Je identiteitskaart
  • Een overzicht van abonnementen op kranten en tijdschriften