Naar inhoud
Gemeente Mol

Welke steun krijg ik als mijn onderneming moeilijkheden ondervindt door de crisis?

De overheid voorziet een hinderpremie voor ondernemingen en zelfstandigen die verplicht zijn hun zaak te moeten sluiten omwille van de coronamaatregelen. Voor ondernemingen en zelfstandigen die blijven werken, maar hierdoor zware verliezen lijden, komt er een compensatiepremie.

Voor wie?

  • Bij volledige sluiting

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro. Als ze na 5 april 2020 hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

  • Bij sluiting in het weekend

Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten, is er een eenmalige premie van 2.000 euro. Als ze na 5 april 2020 hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

  • Restaurants en friturenĀ die overschakelen op afhaal

Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Zij kunnen een eenmalige premie krijgen van 4.000 euro en na 5 april 2020 een dagelijkse vergoeding van 160 euro. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

  • Bij doorwerken met verliezen

Ondernemingen en zelfstandigen (ook in bijberoep) die blijven werken, maar van wie de omzet tussen halfweg maart en eind april met minstens 60 procent is gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, kunnen aanspraak maken op een belastingvrije premie van 3.000 euro.

Voorwaarden?

  • De onderneming vraagt tijdig de premie aan. De aanvraag dien je online in te dienen. Voor de hinderpremie moet je dit ten laatste binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode doen.

  • De aanvraag kan enkel worden ingediend door de wettelijke vertegenwoordiger of gemandateerde van de onderneming met behulp van zijn of haar e-ID of andere digitale sleutel. Er is geen andere (papier, e-mail, ...) manier mogelijk om de premie aan te vragen.

Hoe aanvragen?

  • Een aanvraag voor de hinderpremie kan hier. De compensatiepremie kan je nog niet aanvragen. De applicatie staat nog niet online.

Afhandeling?

  • VLAIO zal de aanvraag onderzoeken en toetst hierbij de naleving van de voorwaarden af, opgelegd door de regelgeving, en beslist of de premie wordt toegekend. Deze beslissing wordt per e-mail meegedeeld aan de onderneming.

  • De uitbetaling van de premie gebeurt automatisch na goedkeuring van de aanvraag door VLAIO en enkel op een Belgisch rekeningnummer van de begunstigde onderneming.

Meer info

Waarschijnlijk heb je nog specifieke vragen voor jouw zaak. Antwoorden en verdereĀ info over de steunmaatregelen vind je ook op de site van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.