Naar inhoud
Gemeente Mol

Gaan de afvalophalingen in Mol nog door?

Ja. Uitzondering is de textielophaling door De Kringwinkel. Die gaat voor onbepaalde tijd niet door.

Merk je dat er veel afval aan de kant van de weg ligt? Meld dit dan via https://www.gemeentemol.be/meldingen