Naar inhoud
Gemeente Mol

Schoolteam

Directeur Eva Hannes

directie.gbsmozawiek@gemeentemol.be

014 31 50 99

Secretariaat Jolien Schuermans secretariaat.gbsmozawiek@gemeentemol.be
014 31 50 99
  An Bidee
ICT-coördinator Sara Luyten saraluyten.ict@gmail.com
Zorgcoördinator Nikie Filipowicz zorg.gbsmozawiek@gemeentemol.be
HeiK1 Lotte Van Hoof
HeiK2 Hilde Geubbelmans
Leermeester LO Lisa De Raeve