Naar inhoud
Gemeente Mol

Zijn de gemeentediensten nog open?

1. Niet-noodzakelijke dienstverlening geschrapt:

  1. Informatie- en onthaalbalie 't Getouw en Ten Hove
  2. Bibliotheek: boeken bestellen kan wel!
  3. Jakob Smitsmuseum
  4. Ecocentrum De Goren
  5. Balie Schouwburg Rex
  6. Dienst erfgoed/ Kamer voor Heemkunde
  7. Toeristisch infokantoor Markt
  8. Toeristisch infokantoor Huyze Colibrant (in abdij Postel)
  9. Balie afdeling jeugd/sport
  10. Lessen gemeentelijke academies Beeldende Kunsten en Muziek en Woord

2. Dringende dienstverlening enkel NA AFSPRAAK:

  1. Bevolkingsdienst
  2. Vreemdelingenzaken
  3. Burgerlijke stand
  4. Milieu & groen
  5. Lokale economie
  6. Openbare werken & verkeersdienst
  7. Ruimtelijke ordening
  8. Seniorenplus
  9. Sociale dienst

Via deze link vind je een overzicht van onze diensten met de uren waarop ze telefonisch bereikbaar zijn.