Naar inhoud
Gemeente Mol

Psychologische hulp ouderen

Wat?

Ouderen uit onze regio kunnen terecht bij verschillende organisaties als ze psychologische hulp nodig hebben. 

 • Het Centrum voor Algemeen Welzijn (CAW)
  Voor relationele of persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen.
  www.caw.be/contacteer-ons/#bel tel. 0800 13 500

 • Huis van de mens
  Voor vragen rond zingeving/levensmoeheid (wie ben ik, wat beteken ik nog voor anderen, wat is de zin van het leven), zelfbeschikking, rouw en verlies, waardig levenseinde.
  Antennewerking Mol: 014 31 34 24 of via de website van Huis van de mens

 • Inloophuis voor mensen met dementie of geheugenproblemen
  Voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten, met nood aan een gesprek of vragen over het zorgaanbod

 • Een Psycholoog bij jou in de buurt kan je ook vinden via www.vind-een-psycholoog.be

 • Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg  (CGG) – ouderenteam (60+)
  Gericht op thuiswonende ouderen die worden belemmerd in hun dagelijks functioneren omwille van psychologische problemen zoals depressieve klachten, enorm angstig zijn, het heel moeilijk hebben met psychische en/of lichamelijke gevolgen van het ouder worden,… Aanmelding loopt via je huisarts of een andere betrokken hulpverlener.

Voor wie?

Senioren in regio Balen, Dessel, Mol of Retie.