Naar inhoud
Gemeente Mol

Eerstelijnspsycholoog ouderen

Wat?

Kortdurende psychologische hulp aan de hand van maximum vijf gesprekken.

Voor wie?

Senioren in regio Balen, Dessel, Mol of Retie.

Voorwaarden?

 • Je bent 65 jaar of ouder
 • Je verblijft in Balen, Dessel, Mol of Retie
 • Je ervaart gevoelens zoals:
  • niet goed in je vel zitten
  • het gevoel vast te zitten in je leven
  • sombere stemming
  • eenzaamheid
  • stress
  • moeilijk je draai vinden na een grote verandering in je leven (pensioen, uit huis gaan van de kinderen,…)
  • ...
 • Je bent door financiële redenen niet in de mogelijkheid om binnen het reguliere aanbod in te stromen (bijvoorbeeld: privépsychologen in de buurt).

Hoe aanvragen?

Aanmeldingen verlopen via de huisarts, de sociale dienst of de dienst seniorenplus. Na aanmelding contacteren we je voor een eerste afspraak. Je kan je niet rechtstreeks aanmelden.

Kostprijs?

Standaardtarief is 11 euro per gesprek. Er is mogelijkheid tot verminderd tarief van 4 euro als je daarvoor in aanmerking komt (verhoogde tegemoetkoming, budgetbeheer of schuldbemiddeling).

Afhandeling?

Na aanmelding door de huisarts, sociale dienst of dienst seniorenplus contacteren we je om een eerste afspraak te maken.