Naar inhoud
Gemeente Mol

Project 'nieuwe speelplaats'

Een speelplaats is een belangrijke plaats voor kinderen en wordt meer en meer actief ingezet tijdens het lesgebeuren (sport en spel). Een aangename speelplaats biedt vele voordelen.

Dit project startte reeds in 2018 met de herinrichting van de nieuwe speelplaats. De speelplaats werd aangelegd door de gemeente Mol en omgevormd tot een multifunctionele speelzone met een grote zandbak. De kosten van de aankoop van het zand werd door onze eigen ouderraad gedragen. Daarnaast heeft de ouderraad ook gevarieerd speelgoed aangekocht voor verschillende leeftijden.

De kostprijs van dit project is 2.832 euro, waarvan 1.050 euro wordt gesubsidieerd door de Stichting Lokaal Fonds Mol.