Naar inhoud
Gemeente Mol

De schoolraad 2017 - 2020

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap bespreken er thema’s met de directie en het schoolbestuur en hebben er een advies- en overlegbevoegdheid.

De schoolraad wordt om de vier jaren verkozen en zetelt minstens één keer per schooljaar.

Het schoolbestuur, de gemeente Mol, organiseert de vergaderingen van de schoolraad.

De huidige schoolraad 2017-2020 is samengesteld uit de volgende leden:

Naam Voornaam Functie
Bergmans Nick geleding ouders
Collen Marijke

geleding personeel

Geuens Johan

vertegenwoordiging lokale gemeenschap

Heusschen Maria vertegenwoordiging lokale gemeenschap
Kinnaer Mil vertegenwoordiging lokale gemeenschap
Lodewijckx Bart directeur school
Segers Greet

geleding personeel

Van Hoolst Greet geleding ouders
Volders Christa

geleding personeel

Teuwen Sophie voorzitter+geleding ouders

De schoolraad vergadert tijdens het schooljaar 2019-2020 op de volgende momenten:

Dag Datum Uur Locatie
dinsdag 12 november 2019 19 uur raadzaal 't Getouw
dinsdag 3 maart 2020 19 uur raadzaal 't Getouw
dinsdag 2 juni 2020 19 uur raadzaal 't Getouw