Naar inhoud
Gemeente Mol

De schoolraad

Wat

In een schoolraad worden verschillende onderwijspartners betrokken. Er zetelen vertegenwoordigers in van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. In het secundair onderwijs hebben ook vertegenwoordigers van de leerlingen een zitje in de schoolraad. In het buitengewoon onderwijs beslist de directeur samen met de leerkrachten of het opportuun is om 1 of meer leerlingen in de schoolraad op te nemen.

De schoolraad wordt samengesteld voor 4 jaar. De pedagogische raad, de ouderraad en de leerlingenraad duiden hun afgevaardigden voor de schoolraad zelf aan. Dat kan, maar moet niet via verkiezingen. Is er geen ouderraad of leerlingenraad, dan organiseert het schoolbestuur verkiezingen bij alle ouders en leerlingen.

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen, zoals wijzigingen aan het schoolreglement of het studieaanbod, grote verbouwingen, het welzijnsbeleid, het gezondheidsbeleid … De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten.

Als de schoolraad vindt dat de school de regels over inspraak en participatie niet naleeft, kan hij klacht indienen bij de Commissie zorgvuldig bestuur. Ook ouders, leerlingen, personeelsleden en het schoolbestuur zelf kunnen bij die commissie terecht met vragen of problemen.

LEDEN SCHOOLRAAD 2021-2024
Naam Voornaam Functie  
Geleding personeel
Geerts Lieve kleuteronderwijzer
Mariën Sigi kleuteronderwijzer
Verreyt Lore onderwijzer lagere school
Geleding ouders
Bergmans Nick Voorzitter
Michiels Evi Secretaris
Geleding vertegenwoordiging lokale gemeenschap
Wilms Jos  
Geubbelmans Igor