Naar inhoud
Gemeente Mol

Het oudercomité

Het oudercomité is de vertegenwoordiging van alle ouders die minstens één kind op onze school hebben en tracht de band tussen ouders en school te versterken. Ze kan zelfstandig of samen met het schoolteam concrete projecten opzetten en financieel steunen en kan informatie geven of verkrijgen over het algemene lokale schoolleven. Ze kan moeilijkheden of misverstanden bij ouders opvangen of doorseinen.

De vergaderdata vind je terug in de jaarkalender.

Wie lid wil worden, neemt contact op met de voorzitters of één van de leden.

Het oudercomité is lid van KOOGO, de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs.

KOOGO
Ravensteingalerij 27 bus 8
1000 Brussel
Tel.: 02 506 41 69
Fax: 02 502 12 64
E-mail : koogo@ovsg.be