Naar inhoud
Gemeente Mol

Onthaal- en instapmomenten kleuters

Naar de kleuterklas vanaf 2,5 jaar

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op 1 van 7 instapdata naar de kleuterschool:

  • De 1ste schooldag na elke schoolvakantie:  na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie
  • De 1ste schooldag van februari
  • De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school. Voor kinderen van 3 jaar gelden de instapdata niet. Zij kunnen op elke schooldag starten in de kleuterklas

Instapdatum berekenen (zie link)

Bereken de instapdatum voor je kleuter - Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (vlaanderen.be)

Zindelijkheid

Als je kind nog niet zindelijk is, mag hij toch naar de kleuterschool.

We verwachten wel dat je als ouder aan de zindelijkheid van je kind werkt. De school heeft hiervoor een programma uitgewerkt.

Je kan voor zindelijkheidstraining ook terecht bij Kind & Gezin.

Leerplicht

Je kind is niet leerplichtig tot en met de leeftijd van vier jaar. In de kleuterschool leert je kind in de klas sociale vaardigheden, raakt er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of -meester bereidt je kind voor op het lager onderwijs.

De leerplicht is voor alle kinderen vanaf vijf jaar. Zij moeten minstens 290 halve dagen naar school. Een schooltoelage is ook enkel mogelijk indien aan deze voorwaarde voldaan wordt.

Leerlingen van 6 jaar kunnen in het lager onderwijs starten als ze in het voorafgaande schooljaar minstens 250 halve dagen aanwezig waren in het Nederlandstalig kleuteronderwijs. Vanaf het schooljaar 2021-2022 moeten ze 290 halve dagen aanwezig zijn. Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school waar je je kind wil inschrijven of het daar toch mag starten. Anders moet het nog een jaar naar de kleuterschool.