Naar inhoud
Gemeente Mol

Rioleringsproject Ezaart

Op donderdag 8 augustus vond een infoavond plaats over het geplande rioleringsproject van Aquafin tussen de Slagmolenstraat en de Korenstraat in Ezaart (N103). Tijdens de infoavond presenteerden we het project en lichtten we de verdere timing en de volgende stappen toe. Het rioleringsproject blijft ongewijzigd sinds de infovergadering van 2017. Nieuw is dat we het project aangrijpen om een gescheiden fietspad aan te leggen van de Zuiderring tot de Slagmolenstraat.

Het rioleringsproject van Aquafin in Ezaart houdt in dat alle woningen na de werken een gescheiden aansluiting hebben van vuil en regenwater. Dit werd ook toegelicht op de bewonersvergadering in 2017. De plannen die toen gepresenteerd werden, blijven ongewijzigd. Een afkoppelingsdeskundige bekeek intussen de situatie voor elke afzonderlijke aansluiting.

Aanleg gescheiden fietspad
Na de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel, leggen we een gescheiden fietspad aan van de Zuiderring tot de Slagmolenstraat. Deze aanleg gebeurt in twee fases:

  • Het eerste gedeelte - tussen de Slagmolenstraat en de Weverstraat - wordt vlak na de riolering aangelegd.
  • Het tweede gedeelte - van de Zuiderring tot de Weverstraat - volgt later. Hiervoor is een overeenkomst nodig met de stad Geel en vragen we subsidies aan bij het Fietsfonds.

Timing werken
In het najaar van 2019 wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd voor de fietspaden van de eerste fase. Begin 2020 organiseren we samen met de aannemer van de eerste fase een infovergadering. Hier behandelen we de praktische afspraken over de werken die vermoedelijk in het voorjaar van 2020 starten.