Naar inhoud
Gemeente Mol

Schoolrekening

De school schenkt extra aandacht aan betaalbaar en kostenbewust onderwijs voor elk kind en vraagt een beperkte bijdrage voor kosten die ze maakt om eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Het wettelijk maximumfactuur bedraagt € 45 in de kleuterschool en € 90 in de lagere school. Deze echte uitgaven kunnen jaarlijks schommelen (afhankelijk van de activiteiten die voor de klas van jullie kind worden georganiseerd) maar zullen in totaal nooit het bovenstaande maximumbedrag overstijgen. De activiteiten staan, samen met hun kostprijs, steeds vermeld in de maandelijkse schoolkrant.

Voor de betaling van de schoolrekening heb je de keuze uit:

Betaling van het maximumfactuur via één betaling:

Je schrijft voor 10 oktober het bedrag over op de rekening van de school.

 • Kleuterschool: 40 euro
 • Lagere school: 80 euro

Meerdere kinderen in een gezin mogen samen betaald worden.

Vermeld naam en klas.

Rekeningnummer van de school: BE 65001228592296

Of contant te betalen op het secretariaat.

OF

Betaling van het maximumfactuur via gespreide betalingen:

Van oktober t.e.m. mei vragen me om maandelijks, al dan niet via een bestendige opdracht bij de bank, een vast bedrag over te schrijven op de rekening van de school. Dit telkens VOOR de 10de van de maand.   Kleuterschool:  5 euro per maand    (totaal: 40 euro)
Lagere school: 10 euro per maand   (totaal: 80 euro)

Extra info

 • Gescheiden ouders kunnen ervoor kiezen om elk de helft te betalen.
 • Na de kerstperiode bezorgt de school ter info een overzicht van de reeds gemaakte kosten en het reeds betaalde bedrag.
 • Eind juni volgt de eindafrekening van het maximumfactuur van het schooljaar. Het teveel betaalde bedrag wordt door de school teruggestort of het te kort (maximum kleuterschool 5 euro, lagere school 10 euro) wordt door de ouders betaald via een overschrijving.
 • Bij vragen of indien de maandelijkse betalingen niet haalbaar zijn, dient men contact op te nemen met de directeur of de vertrouwenspersoon schoolrekeningen Ann Van Loock van het secretariaat. Samen kan er gezocht worden naar mogelijke alternatieven.

SAMENVATTING

Rekeningnummer van de school: BE 65001228592296

Vermelden bij mededeling:

 • maandelijkse bijdrage: Naam kind + klas + maand
 • gescheiden rekening: Naam kind + klas + maand deel   mama/papa
 • éénmalige betaling totale bedrag: Naam kind + klas + bijdrage 2019-2020

Van oktober tot en met mei :

 • Kleuters 5 euro
 • Lagere school 10 euro

OF éénmalig jaarlijks voor 10 oktober :

 • Kleuters 40 euro
 • Lagere school 80 euro