Naar inhoud
Gemeente Mol

Schoolrekening

Bekijk ook:

De school vraagt een beperkte bijdrage om kosten die ze maakt om eindtermen en ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Het wettelijk maximumfactuur bedraagt € 45 in de kleuterschool en € 90 in de lagere school. Deze echte uitgaven kunnen jaarlijks schommelen (afhankelijk van de activiteiten die voor de klas van jullie kind worden georganiseerd) maar zullen in totaal nooit het bovenstaande maximumbedrag overstijgen. De activiteiten (inclusief kostprijs) worden steeds gecommuniceerd via Smartschool.

Opgepast sinds dit schooljaar gebruikt de school een nieuw bankrekeningnummer. De financiële dienst van de gemeente beheert voortaan de betalingen.

Voor de betaling van de schoolrekening hebt u de keuze uit :

 • Betaling van het maximumfactuur via één betaling:
  • U schrijft voor 10 september het bedrag over op de rekening van de school.
   Kleuterschool: € 45
   Lagere school: € 90
   Rekeningnummer van de school:   BE 98 0012 2796 1493

OF

 • Betaling van het maximumfactuur via gespreide betalingen:
  Van september t.e.m. mei vragen we om maandelijks een vast bedrag over te schrijven op de rekening van de school. Dit telkens VOOR de 10de van de maand.        
  Kleuterschool: € 5 per maand (totaal: € 45)
  Lagere school:  € 10 per maand (totaal: € 90)

Extra info :

 • Ook gescheiden ouders krijgen 1 factuur en bepalen onderling hoe de betaling gebeurt. Het is vanaf dit schooljaar niet meer mogelijk om betalingen te splitsen.
 • Na de kerstperiode bezorgt de school ter info een overzicht van de reeds gemaakte kosten en het reeds betaalde bedrag.
 • Eind juni volgt de eindafrekening van het maximumfactuur van het schooljaar. Het teveel betaalde bedrag wordt door de gemeente teruggestort aan de ouders.
 • De directeur en de vertrouwenspersoon van het secretariaat staan steeds ter beschikking bij vragen of het zoeken naar oplossingen.

SAMENVATTING

Rekeningnummer voor schoolfacturen:        BE 98 0012 2796 1493

Gestructureerde mededeling (zie factuur)

Van september tot en met mei :

Kleuters €5

Lagere school €10

OF éénmalig jaarlijks voor 10 september:

Kleuters €45

Lagere school €90