Naar inhoud
Gemeente Mol

Rioleringsproject Rode-Kruislaan

Hieronder vind je een verslag van de gemaakte afspraken, de presentatie en ontwerpplannen tijdens de informatievergadering van dinsdag 14 mei 2019.

Wat zijn de belangrijkste afspraken?

 • Wegenis
  • We versmallen de bestaande rijweg aan beide zijdes met ongeveer een halve meter.
  • De bredere bermen zullen een groene invulling krijgen.
 • Parkeren
  • Langdurig parkeren in de bermen wordt door de groene invulling van de bermen niet meer mogelijk.
  • Ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwstraat (langs de zijde van huisnummer 2 A) leggen we enkele parkeerplaatsen aan parallel met de rijweg. Op deze parkeerplaatsen zal men enkel kort kunnen parkeren. Deze parkeerplaatsen zijn gericht op bezoekers van de handelszaken in de Nieuwstraat en de Rode Kruislaan. Op de huidige plannen staan deze extra parkeerplaatsen nog niet getekend.
  • Mensen die langdurig parkeren kunnen hiervoor terecht op de nabijgelegen randparkings (Rivierstraat en Den Uyt) of parkeren op het privaat domein van de bewoners.
 • Riolering
  • De straat krijgt een gescheiden rioolstelsel waarbij het regenwater en het huishoudelijk afvalwater via afzonderlijke rioolbuizen wordt afgevoerd.
  • Iedereen is verplicht om het regenwater en het afvalwater gescheiden aan te bieden. In het najaar neemt een afkoppelingsdeskundige contact op met iedere eigenaar voor advies om dit op elk perceel te realiseren.


   We bedanken van harte alle inwoners die hebben deelgenomen aan de bewonersvergadering. Deze inbreng is cruciaal voor het uitwerken van een sterk ontwerp.

Meer info

Schrijf je in via het e-formulier en ontvang updates vie brief of e-mail. Deze gegevens gebruikt ook koppelingsdeskundige om je te contacteren.