Naar inhoud
Gemeente Mol

Specialisatie Muziek

Wat

Specialisatie is een verdiepend en verbredend traject na of tijdens een vierde graadsopleiding. In deze tweejarige opleiding worden je vaardigheden verder ontwikkeld in functie van jouw artistieke parcours.

Als je reeds les volgt op de academie is het belangrijk dat je je tijdig kandidaat stelt voor volgend schooljaar. Vraag dit dus tijdig aan! Meld je aan met een duidelijke motivatie, ondersteund door je leerkracht. Hierna nodigen we je uit voor een gesprek met leerkrachten en/of directie om te peilen naar het artistieke groeiproces dat je wilt afleggen en naar de haalbaarheid van het parcours. Hierbij wordt rekening gehouden met motivatie, engagement en leerhouding. De academie laat zo spoedig mogelijk weten of je toegelaten wordt tot de specialisatie.

Als je nog geen les volgt in de academie, kan je je tot 15 september kandidaat stellen. Meld je aan met een schriftelijke motivatie en een overzicht van je voorheen gevolgde opleidingen. Hierna word je uitgenodigd voor een gesprek met leerkrachten en/of directie om te peilen naar het artistieke groeiproces dat je wilt afleggen en naar de haalbaarheid van dit parcours. Hierbij wordt rekening gehouden met motivatie, engagement en leerhouding.

Je kan je specialiseren in alle opties/vakken uit de vierde graad gedurende twee schooljaren tijdens twee wekelijkse lestijden afhankelijk van de specialisatie-opleiding.

Waar

Academie voor Muziek en Woord

Wanneer

De lesmomenten worden individueel met de leerkracht afgesproken.

Voor wie?

  • als je in de 4de graad zit, kan je parallel de specialisatie-opleiding starten.
  • je hebt de vierde graad afgerond.
  • je bent leerling van een andere academie
  • je hebt een artistieke voorgeschiedenis.

Meer info

Secretariaat academie voor Muziek en Woord
014 31 38 21
amw@gemeentemol.be