Naar inhoud
Gemeente Mol

Woningkwaliteitsonderzoek

Wat?

Elke woning moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- of woningkwaliteitsvereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Als je denkt dat de woning niet voldoet aan deze vereisten, kan je een woningkwaliteitsonderzoek aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening nadat je je verhuurder op de hoogte hebt gesteld.

Het streefdoel van een woningkwaliteitsonderzoek is om de kwaliteit van de woning te verbeteren tot een aanvaardbaar niveau zodat de bewoners er kunnen blijven wonen.  Het doel van een woningkwaliteitsonderzoek is niet het ongeschikt/onbewoonbaar verklaren van een woning.

Een onbewoonbare/ongeschikte woning verhuren is strafbaar.

Voor wie?

Iedereen kan een woningkwaliteitsonderzoek aanvragen voor zijn/haar gehuurde woning.

Kostprijs?

Een woningkwaliteitsonderzoek is gratis.

Eigenaars van woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in de Vlaamse inventaris voor ongeschikt en onbewoonbare woningen, moeten jaarlijks een belasting betalen.

Afhandeling?

  1. Vul het e-formulier in.

  2. Een woningcontroleur van het IOK neemt contact met je op om een afspraak te maken.

  3. De woningcontroleur komt langs en controleert het pand op mogelijke gebreken.

  4. De woningcontroleur maakt een technisch verslag op.

  5. De eigenaar van de woning krijgt voor een beperkte tijd de kans om de gebreken op te lossen.

    a) Als de gebreken opgelost zijn, moet je een hercontrole aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening. Bij een positieve hercontrole, leveren we een conformiteitsattest af aan de eigenaar.

    b) Worden de gebreken niet hersteld of opgelolst binnen de vooropgestelde termijn gaat het dossier naar Wonen-Vlaanderen. Zij voeren opnieuw een controle uit en geven advies aan de burgemeester om de woning eventueel ongeschikt/onbewoonbaar te verklaren. Dit advies moet opgevolgd worden, tenzij de gebreken opgelost zijn vóór de datum van besluitvorming. Dit kan enkel worden vastgelegd door een nieuwe hercontrole.

  6. Als de woning onbewoonbaar/ongeschikt verklaard is, komt deze op de Vlaamse inventaris te staan voor onbewoonbare/ongeschikte woningen.