Naar inhoud
Gemeente Mol

Woningkwaliteitsonderzoek: ongeschikte/onbewoonbare woning

Elke woning moet voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- of woningkwaliteitsvereisten van artikel 5 van de Vlaamse Wooncode. Als je denkt dat je woning niet voldoet aan deze vereisten, kan je als huurder een woningkwaliteitsonderzoek aanvragen bij de gemeente, dienst ruimtelijke ordening na contact opgenomen te hebben met je verhuurder.

Het doel van een woningkwaliteitsonderzoek is niet het ongeschikt/onbewoonbaar verklaren van een woning. Het streefdoel is het verbeteren van de kwaliteit van de woning tot een aanvaardbaar niveau opdat de bewoners er kunnen blijven wonen. De verbetering van het woningpatrimonium wordt voorop gesteld.

Voorwaarden?

Er wordt een jaarlijkse belasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden zijn opgenomen in de Vlaamse inventaris voor ongeschikt en onbewoonbare woningen.

Hoe aanvragen?

Je doet een aanvraag tot woningkwaliteitsonderzoek via dit formulier. De aanvraag kan binnengebracht of verstuurd worden naar de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente. Een medewerker van de dienst communiceert met de woningcontroleur van het IOK.

Afhandeling?

  1. Een woningcontroleur van het IOK komt langs na een afspraak en controleert het pand op de mogelijke gebreken, waarna een technisch verslag wordt opgemaakt.
  2. Na het opmaken van het technisch verslag, krijgt de eigenaar beperkte tijd de kans om de gebreken op te lossen. Gebeurt dit niet binnen de vooropgestelde termijn, dan gaat het dossier naar Wonen-Vlaanderen.
  3. Wonen-Vlaanderen voert opnieuw een controle uit en geeft advies aan de burgemeester om de woning om te woning ongeschikt/onbewoonbaar te verklaren. Dit advies moet opgevolgd worden, tenzij de gebreken opgelost zijn vóór de datum van besluitvorming. Dit kan enkel worden vastgelegd door een nieuwe hercontrole.
  4. Als de woning onbewoonbaar/ongeschikt verklaard is, komt deze op de Vlaamse inventaris te staan voor onbewoonbare/ongeschikte woningen. Staat de woning na een jaar nog steeds in die inventaris, dan zal de eigenaar vanaf dan een jaarlijkse heffing moeten betalen. Een onbewoonbare/ongeschikte woning verhuren is bovendien strafbaar.

Meer info

> Dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 25, ro@gemeentemol.be
> IOK, 014 58 09 91, leegstand@IOK.be