Naar inhoud
Gemeente Mol

Leegstand woningen, belasting

Wat?

Ondanks de duidelijke vraag naar kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en handelspanden in onze gemeente, ontsieren heel wat leegstaande gebouwen het straatbeeld. Voor de uitstraling en veiligheid van de gemeente, is het belangrijk dat woningen en gebouwen optimaal benut worden en dat we leegstand bestrijden. Om de leegstand van deze gebouwen tegen te gaan heft het gemeentebestuur een belasting op de eigenaars van deze gebouwen.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd aan diegene die op 1 januari van het belastingsjaar eigenaar is van een gebouw dat gedurende minstens 12 opeenvolgende maanden is opgenomen in het leegstandsregister.  

Voorwaarden?

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de woningen en gebouwen die gedurende minstens twaalf opeenvolgende maanden zijn opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister.

Afhandeling?

  1. Het gemeentebestuur maakt een vermoedenslijst op voor gebouwen en woningen waarvan er vermoedens zijn van leegstand, en overhandigt deze lijst aan het IOK.
    Heb jij een vermoeden van een leegstaande woning? Geef het dan door via dit e-formulier.

  2. Het IOK gaat de woningen en gebouwen op deze vermoedenslijst onderzoeken en beoordeelt de leegstand aan de hand van indicaties die bij wet zijn vastgelegd.

  3. Een effectief leegstaand gebouw of een leegstaande woning wordt opgenomen in het leegstandsregister, aan de hand van een administratieve akte. Bij die akte wordt een fotodossier en een beschrijvend verslag, met vermelding van de elementen die de leegstand staven gevoegd.

  4. Is het gebouw minstens 12 opeenvolgende maanden opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister? Dan betaal je jaarlijks gemeentebelastingen.

De gemeente kan de opmaak, de opbouw, het beheer en de actualisering van het leegstandsregister toevertrouwen aan een intergemeentelijke administratieve eenheid.

De gemeente heeft deze bevoegdheid overgedragen aan IOK bij besluit van de gemeenteraad van 23 oktober 2017.

Meer info

> Dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be 
> IOK, 014 58 09 91, leegstand@IOK.be