Naar inhoud
Gemeente Mol

Publiek toegankelijke gebouwen en evenementen, politiereglement

Wat?

Het doel van dit reglement is de (brand)veiligheid voor publiek toegankelijke gebouwen te verhogen en eigenaars en organisatoren van evenementen bewust te maken van de risico’s.

Voor wie?

Het reglement is van toepassing op alle lokalen die publiek toegankelijk zijn met een veiligheidscapaciteit vanaf tien personen en op evenementen met een veiligheidscapaciteit vanaf 100 personen. We denken hierbij aan cafés en restaurants, winkels, feestzalen, tenten voor fuiven,…

Voorwaarden?

In het reglement zijn voorwaarden opgenomen omtrent het aantal en de breedte van (nood)uitgangen, blusmiddelen, verwarming en brandstof, onderhoud van de technische installaties,… Meer info vind je in het reglement.

Hoe aanvragen?

Elke exploitant van een publiek toegankelijke inrichting die onder het toepassingsgebied van dit reglement valt, moet zijn/haar inrichting aanmelden via een webportaal op de website van Brandweer zone Kempen (https://kempen.hulpverleningszone.be/contacteer-ons/e-loket-629/webportaal-preventie-2953). De exploitant moet via het webportaal ook een risicoanalyse invullen.

Afhandeling?

Afhankelijk van de risicoanalyse die elke exploitant invult via het webportaal, kan er een controlebezoek met rapportering volgen.