Naar inhoud
Gemeente Mol

Onze Lieve Vrouwstraat, compromisvoorstel

Tijdens het buurtoverleg dat plaatsvond op maandagavond 4 juni stelden we vast dat er onder een aantal inwoners nog inhoudelijke misverstanden leven over het compromisontwerp dat voor de heraanleg voor de straat werd uitgewerkt.

Dit ontwerp kwam in het voorjaar van 2017 tot stand op basis van een workshop die we in september 2016 samen met de bewoners hebben georganiseerd. Het compromisontwerp verzoent wat maximaal technisch haalbaar is met de verschillende wensen en zienswijzen van de bewoners omtrent een groene inrichting van de berm, breedte van de weg en publieke parkeermogelijkheden.

Dit compromisvoorstel omvatte volgende zaken:

  • Een wegbreedte van 4,5 meter wat nog steeds bijzonder smal is, maar wel de mogelijkheid biedt aan voertuigen om elkaar veilig te kruisen.
  • Een voetpad vanaf de Pastoor Vaesstraat tot de Vlierstraat aan de zijde van de parochiezaal. Deze berm wordt – gevraagd tijdens de recente overlegvergadering - voorzien van een lagere beplanting tussen het voetpad en de weg, in plaats van een haag.
  • Bomen én parkeerstrook op de berm aan de andere zijde van de weg. Behoud van vijftien bomen die niet boven de twee hoofdrioolbuizen staan én aanplant van nieuwe bomen langs één zijde van de straat. Er wordt dus niet geparkeerd op de weg.
  • Het verschuiven van de weg zodat de bomen die behouden blijven en de toekomstige nieuwe bomen niet boven de twee hoofdrioleringen en de huisaansluitingen staan. Dit is noodzakelijk voor de lange levensduur en de goede werking van de riolering.
  • Alle huisaansluitingen van de riolering worden vernieuwd en we voeren plaatselijke herstellingswerken uit aan de riolering. De hoofdriolering bevindt zich nog in een goede staat.

Als je hierover vragen hebt, dan ben je steeds welkom op onze dienst openbare werken in ‘ Getouw. Je kan ook bellen naar 014 33 08 19 of openbarewerken@gemeentemol.be

Door deze verduidelijkingen hopen we dat er heel wat misverstanden zijn opgeklaard en dat we een stap dichter zijn bij een finale beslissing over de toekomst van jullie straat.