Naar inhoud
Gemeente Mol

Project de werkcoachen

Het ESF-project de werkcoachen wil mensen bereiken die, door een grote afstand tot de arbeidsmarkt, moeilijk werk vinden of houden. We begeleiden de deelnemers intensief om bepaalde drempels weg te werken of te beperken.

Tijdens het project gaan we aan de slag met mensen die werkzoekend zijn, alleenstaande ouders, jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, personen met een arbeidshandicap, vluchtelingen, kortgeschoolden, personen zonder diploma, gezinnen waar er niemand tewerkgesteld is,…

De deelnemers zijn door drempels die ze ervaren nog niet klaar om tewerkgesteld te worden of een stage/opleiding te volgen. Deze moeilijkheden zijn bijvoorbeeld actief op vlak van mobiliteit, armoede, administratie, psychologische problemen, taal, culturele drempels, geen zicht op het eigen kunnen,…

Met de intensieve aanpak willen wij binnen het project mogelijkheden naar tewerkstelling of opleiding creëren, door aan de slag te gaan rond eigen drempels, samen met de cliënt. Momenteel merken we dat het niet vanzelfsprekend is voor hen om dit zelf aan te pakken of te veranderen.

Het ESF-project ‘De Werkcoachen’ wordt mogelijk gemaakt door een financiële steun van de Europese Unie. Het project start op 1 oktober 2017 en loopt ten einde op 31/12/2019.

Voor wie?

Voor leefloongerechtigden die na screening voldoen aan de voorwaarden om een traject op te starten binnen de dienst activering.

Hoe aanvragen?

Je neemt contact op met je maatschappelijk werker van de sociale dienst van het OCMW.

Meer info

OCMW, sociale dienst, 014 33 15 11, sociale.dienst@ocmwmol.be