Naar inhoud
Gemeente Mol

Type 2

Bekijk ook:

Onderwijs op maat van kinderen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Experten screenen eerst de leer- en toekomstmogelijkheden van jouw kind. Op basis daarvan stellen wij een leertraject samen dat we volledig afstemmen op de noden van je kind.

Hierbij ligt de focus op:

  • functioneel leren
  • taal en communicatie
  • zelfredzaamheid
  • sociale vaardigheden
  • motorische vaardigheden
  • zinvolle vrijetijdsbesteding
  • uitgebouwde paramedische ondersteuning

Een grondig intakegesprek met ouders en andere zorgverstrekkers zorgt ervoor dat we beter kunnen inspelen op de behoeften van de leerling en hun ouders

Voor wie?

Voor kinderen van 2,5 tot 13 jaar met een matige tot ernstige mentale beperking. Door extra (para) medische verzorging op onze school bieden we deze kinderen de zorg die ze nodig hebben. De kinderen moeten doorverwezen worden door het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB).

Voorwaarden?

De kinderen moeten doorverwezen worden door het Centrum voor LeerlingenBegeleiding (CLB).