Naar inhoud
Gemeente Mol

Open huis voor kankerpatiënten en hun naasten, Alegria Mol

Wat?

Het Open huis zorgt voor een luisterend oor, maar ook voor kracht om met kanker om te gaan. Mensen met kanker en hun naasten kunnen er terecht voor lotgenotencontacten, individuele begeleiding, verwensessies, workshops, lezingen, ontspannende wandel- en fietstochten, enz. De volledige werking steunt op de inzet van vrijwilligers. Benieuwd naar het programma? Hou dan de activiteitenkalender op www.gemeentemol.be in de gaten.

Open op maandag en donderdag
Je kan tweemaal per week terecht (niet op feestdagen) in het Open huis:

  • Elke maandag van 9.30 tot 12.30 uur
  • Elke donderdag van 9.30 tot 16.30 uur

Goed opgeleide vrijwilligers
29 inwoners volgden een intensieve vorming georganiseerd door Kom op tegen Kanker. De vrijwilligers maakten tijdens de vorming kennis met de werking van een Open huis, maar ook met de ziekte en het ziekteproces. Ze leerden hoe patiënten kanker ervaren en op welke manier ze hen en hun naasten kunnen ondersteunen tijdens hun vrijwilligerswerk. Allemaal staan ze klaar om mensen die geconfronteerd worden met de ziekte extra begeleiding te geven.

Vzw Alegria
Vzw Alegria ondersteunt mensen met kanker en hun omgeving en helpt hen om te gaan met de ziekte. Onze Open huizen zorgen voor mensen met kanker buiten het medische kader. Het Open huis in onze gemeente is het derde inloophuis van de vzw. Ook Turnhout en Herentals hebben al een Open huis. 

Het nieuwe Open huis komt tot stand dankzij de samenwerking van vzw Alegria met het Heilig Hartziekenhuis, Kom op tegen Kanker, LotinCo en gemeente Mol.

Verwensessies voor kankerlotgenoten

  • 1ste + 2de + 3de maandag: verwensessies – massages, gratis, vooraf inschrijven via 0474 12 29 18

Voor wie?

Alle inwoners en geïnteresseerden uit de omliggende gemeenten.

Hoe aanvragen?

Een afspraak maken of inschrijven is niet nodig, je komt gewoon langs tijdens de openingsuren. Voor de verwensessies moet je wel inschrijven.

Meer info

vzw Alegria, 0474 12 29 18, info@alegriavzw.be, www.alegriavzw.be