Naar inhoud
Gemeente Mol

Sociaal tarief kinderopvang

Sinds 1 januari 2018 kennen we het sociaal tarief voor buitenschoolse kinderopvang automatisch toe aan alle kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Het sociaal tarief bedraagt 50% van de ouderbijdrage, je betaalt dus 50% minder.

Met automatisch bedoelen we dat er geen sociaal onderzoek meer nodig is. Je controleert zelf of je in aanmerking komt. Bekijk daarvoor het klevertje van je ziekfonds. Eindigt je code op een 1? Dan heb je recht op het sociaal tarief.

Voor wie?

Voor alle kinderen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Je recht op een verhoogde tegemoetkoming kan je nagaan met een klevertje van het ziekenfonds. Eindigt de 6-cijfercode op het klevertje op 1 (xx1/xx1)? Dan heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming en kennen we het sociaal tarief automatisch toe.

Voorwaarden?

Vanaf wanneer kennen we het sociaal tarief toe?

  • Vanaf elke nieuwe inschrijving in de buitenschoolse kinderopvang
  • Kinderen die al gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang, kunnen tot 30 juni 2018 een klevertje van het ziekenfonds binnenbrengen, we zorgen ervoor dat het sociaal tarief wordt toegepast tot 1 december 2017.
  • Breng je het klevertje van het ziekenfonds pas binnen na 1 juli 2018? Dan wordt het sociaal tarief toegepast vanaf de 1ste dag van de maand waarop we het klevertje hebben ontvangen.

Wat met de reeds lopende aanvragen m.b.t. het sociaal tarief?

  • Heb jij recht op een verhoogde tegemoetkoming? Bezorg ons dan een klevertje van het ziekenfonds.
  • Heb jij (nog) geen recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan kan het gemeentebestuur voor jou het sociaal tarief aanvragen. Het sociaal tarief moet jaarlijks opnieuw worden aangevraagd door het gemeentebestuur, tenzij je in tussentijd recht hebt gekregen op een verhoogde tegemoetkoming.

Heb jij recht op een verhoogde tegemoetkoming?

Het gemeentebestuur kan nagaan of er nog andere rechten zijn waarvan je kan genieten. Maak gerust een afspraak met een medewerkers van het gemeentebestuur om je situatie te bekijken. Dit kan via het nummer 014 33 16 00.

Hoe aanvragen?

Bezorg het klevertje van het ziekenfonds aan de buitenschoolse kinderopvang. We vragen een klevertje van elk kind dat gebruik maakt van de opvang. Wij zorgen ervoor dat het sociaal tarief nadien automatisch wordt toegekend.

Wat meebrengen

Klevertje van het ziekenfonds.