Naar inhoud
Gemeente Mol

Omgevingsvergunningsaanvragen behandelen en digitaliseren, belasting

Wat?

De omvang van een bouw- of verkavelingsproject bepaalt de hoogte van de belasting.

Grotere bouwprojecten leiden rechtstreeks en onrechtstreeks tot extra kosten die door het gemeentebestuur moeten worden gedragen. Denk daarbij aan bijkomende rechtstreekse kosten voor huisvuilophaling, onderhoud openbaar domein en nutsvoorzieningen,…

Daarnaast stijgt bij grotere projecten de complexiteit van de dossierafhandeling, wat extra specialisatie en mankracht op zowel de afdeling omgeving als andere gemeentediensten vereist. 

Het belastingsreglement voorziet enerzijds een algemene dossierkost, mogelijk aangevuld met extra tarieven voor meergezinswoningen (appartementen, studio’s, kamerwoningen, groepswoningbouw), handelspanden, verblijfsrecreatie, industrie, landbouw en verkavelingen.

Voor wie?

De belasting geldt voor iedereen die een aanvraag indient.

Hoe aanvragen?

De belasting wordt automatisch berekend als je een omgevingsvergunning indient.

Kostprijs?

Algemene dossierkost

Deze dossierkost is verschuldigd na volledigverklaring (volledig en ontvankelijk) van het dossier. Ook bij een eventuele weigering van de aanvraag geldt deze dossierkost.

 • Dossier vereenvoudigde procedure: 60 euro
 • Dossier gewone procedure: 100 euro
 • Dossier melding: 50 euro
 • Dossier stedenbouwkundig attest: 50 euro

Extra tarieven

Bij meergezinswoningen (appartementen, studio's, kamerwoningen, groepswoningbouw), handelspanden, verblijfsrecreatie, industrie, landbouw en verkavelingen worden de dossierkosten aangevuld met een bijkomende belasting. Deze is alleen verschuldigd na het afleveren van de beoogde vergunning.

 • 0,1 euro/m3 bovengronds bouwvolume voor:
  • Verblijfsrecreatie
  • Industrie en bedrijvigheid
  • Land- en tuinbouw in de ruime zin
  • Eengezinswoningen en aanhorigheden niet gesitueerd in woongebied in de ruime zin

 • 3 euro/m3 bovengronds bouwvolume voor:
  • Appartementen, studio’s, kamerwoningen, groepswoningbouw (2 of meer wooneenheden)
  • Handelspanden dit zijn gebouwen waarvan de som van alle ruimtes – zowel publieke als niet-publieke – bestemd is voor handel/horeca/kantoor/dienstverlening en vrije beroepen waarbij de eerste 500m³ vrijgesteld wordt

 • 0,05 euro/m³ ondergronds bouwvolume voor:
  • Verblijfsrecreatie
  • Industrie en bedrijvigheid

 • 1,5 euro/m³ ondergronds bouwvolume voor:
  • Appartementen, studio’s, kamerwoningen, groepswoningbouw (2 of meer wooneenheden)
  • Handelspanden dit zijn gebouwen waarvan de som van alle ruimtes – zowel publieke als niet-publieke – bestemd is voor handel/horeca/kantoor/dienstverlening en vrije beroepen waarbij de eerste 500 m³ vrijgesteld wordt

We voorzien ook forfaitaire bijdrages van 125 euro bij geweigerde en ingetrokken dossiers of dossiers waarbij de aanvrager een beroepsprocedure instelt. 

Voor een aantal dossiertypes gelden nog andere tarieven. De uitgebreide tarieven vind je in het belastingsreglement.

Meer info

Ruimtelijk ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be