Naar inhoud
Gemeente Mol

Opvoedingsondersteuning

Wat?

  • Informatie en voorlichting:
    • Hulp bij organiseren van infoavonden van scholen en verenigingen over opvoedingsthema’s
    • Informatieve teksten bezorgen over opvoedingsondersteuning aan diensten en instellingen
  • Doorverwijzing: naar Opvoedingswinkel, website groeimee.be of deskundige hulpverleners
  • Project huiswerkbegeleiding voor kinderen 1ste leerjaar
  • Organisatie van activiteiten en wedstrijden voor kinderen in het kader van de Week van de Opvoeding

Voor wie?

Personen tot en met 24 jaar en hun ouders, met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.

Hoe aanvragen?

Contacteer de dienst samenlevingsopbouw via rob.philipsen@gemeentemol.be of 014 33 15 50. Je kan dan een afspraak maken.

Meer info

Dienst samenlevingsopbouw, Rob Philipsen, rob.philipsen@gemeentemol.be, 014 33 15 50