Naar inhoud
Gemeente Mol

Elektronisch factureren voor ondernemers

Wat?

Ondernemers moeten in de nabije toekomst hun facturen op elektronische manier versturen naar alle aanbesteders.  

De aanbestedende overheid aanvaardt de verzending van facturen in elektronische vorm (in XML-formaat volgens de PEPPOL bis standaard), overeenkomstig artikel 192/1 van de wet van 17/06/2016. De facturen kunnen rechtstreeks ingediend worden via digital.belgium.be/e-invoicing of via hun boekhoudprogramma (verbonden met het PEPPOL netwerk).

De elektronische factuur bevat minimaal de volgende kernelementen:

 1. proces- en factuurkenmerken;
 2. factuurperiode;
 3. informatie over de verkoper;
 4. informatie over de koper;
 5. informatie over de begunstigde van de betaling;
 6. informatie over de ?scaal vertegenwoordiger van de verkoper;
 7. verwijzing naar de overeenkomst;
 8. leveringsdetails;
 9. betalingsinstructies;
 10. informatie over kortingen of toeslagen;
 11. informatie over de factuurposten;
 12. totalen op de factuur;
 13. uitsplitsing van de btw per tarief.

Voor wie?

Voor alle ondernemers die aangesteld worden voor nieuwe overheidsopdrachten.

Voorwaarden?

De nieuwe verplichting treedt gefaseerd in werking afhankelijk van de waarde van de overheidsopdracht (of de concessie):

 • Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde hoger ligt dan de Europese drempels*: Vanaf 1 oktober 2022. Dit geldt enkel voor nieuwe opdrachten die vanaf die datum bekendgemaakt zijn of waarvoor uitnodiging is verstuurd ingeval van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (OPZVB).
 • Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de Europese drempels* en hoger ligt dan 30.000 euro: Vanaf 1 april 2023. Enkel voor nieuwe opdrachten die vanaf die datum bekendgemaakt zijn of waarvoor uitnodiging is verstuurd (OPZVB).
 • Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan 30.000 euro en hoger ligt dan 3.000 euro: Vanaf 1 oktober 2023. Dit geldt enkel voor nieuwe opdrachten die vanaf die datum bekendgemaakt zijn of waarvoor uitnodiging is verstuurd (OPZVB).

*Europese drempels:

 • Voor leveringen en diensten: 215.000 euro
 • Voor werken: 750.000 euro

Meer info

aankoopdienst, 014 33 09 30, aankoopdienst@gemeentemol.be