Naar inhoud
Gemeente Mol

Max strijdt tegen kinderarmoede

Wat?

Bijna een op vijf kinderen groeit op in armoede. De school speelt een belangrijke rol om het armoederisico te doorbreken. Maar hoe zorg je als school dat alle kinderen tot hun rechten komen ondanks de moeilijke thuissituatie en de financiële drempels? Hoe zorg je ervoor dat het onderwijs betaalbaar blijft? Hoe ga je om met ouders die de schoolrekening niet (kunnen) betalen? Hoe beheer je een solidariteitsfonds op school en wie mag er gebruik van maken? MAX ondersteunt basisscholen in de strijd tegen kinderarmoede en tekent samen met de scholen een oudervriendelijk kostenbeleid uit.

Voor wie?

Ouders, onderwijzend en CLB-personeel.

Voorwaarden?

Om van ondersteuning te kunnen genieten moet de school zich engageren voor het MAX-traject. Jaarlijks volgen deze scholen één theoretische workshop en één inspiratiemoment.

Hoe aanvragen?

Je neemt contact op met de dienst samenlevingsopbouw via 014 33 15 83 of samenlevingsopbouw@gemeentemol.be.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

We bekijken met externe partners hoe we de nodige ondersteuning kunnen aanbieden.

Meer info

Dienst samenlevingsopbouw, 014 33 15 83, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be