Naar inhoud
Gemeente Mol

Max werkt aan een ouderbeleid

Wat?

Hoe zorg je ervoor dat ouders graag op school komen? Op welke manier bereik je alle ouders op schoolse activiteiten? Hoe organiseer je een oudermoment om zoveel mogelijk ouders te bereiken?

MAX ondersteunt basisscholen om een ouderbeleid op school vorm te geven. Met ouderbeleid bedoelen we een beleid dat vorm geeft aan een sterke relatie tussen ouders en school, die in functie staat van de leerling, waarin alle partners even belangrijk en gelijkwaardig zijn. We willen de leerresultaten en de leerkansen van de kinderen verhogen, door de kennis die ouders en leerkrachten hebben over het kind uit te wisselen. Zodat de kinderen zich goed voelen.

Voor wie?

Ouders, onderwijzend en CLB-personeel.

Voorwaarden?

Om van ondersteuning te kunnen genieten moet de school zich engageren voor het MAX-traject. Jaarlijks volgen deze scholen één theoretische workshop en één inspiratiemoment.

Hoe aanvragen?

Je neemt contact op met de dienst samenlevingsopbouw via 014 33 15 83 of samenlevingsopbouw@gemeentemol.be.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

We bekijken met externe partners hoe we de nodige ondersteuning kunnen aanbieden.

Meer info

Dienst samenlevingsopbouw, 014 33 15 83, samenlevingsopbouw@gemeentemol.be