Naar inhoud
Gemeente Mol

RUP Don Boscostraat

Wat?

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Don Boscostraat legt de krijtlijnen vast voor de toekomstige ontwikkeling van de site Galbergen op vlak van ruimtelijke ordening.

Voor wie?

Elke inwoner kan plannen en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften inkijken.

Voorwaarden?

Het document vormt voor architecten, projectontwikkelaars en grondeigenaars een verplicht richtinggevend document wanneer ze bouwplannen uitwerken en indienen voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

Hoe aanvragen?

Het RUP Donboscostraat kan je hier online raadplegen

Kostprijs?

Er is geen kostprijs verbonden aan het inkijken van het RUP.

Meer info

Ruimtelijke planning, 014 33 08 32, ro@gemeentemol.be