Naar inhoud
Gemeente Mol

Woonkwaliteit versterken, stedenbouwkundige verordening

Wat?

Reglement met specifieke bouwvoorschriften voor wie een woning, appartementen, studio’s, … wil bouwen, verbouwen of uitbreiden in de gemeente. De voorschriften hebben onder andere betrekking op minimale oppervlaktenormen die gehanteerd worden. 

Doel?

De verordening waakt erover dat woongelegenheden voldoende kwaliteit bieden naar leefbaarheid voor de bewoners op vlak van onder andere oppervlaktes en hoogtes van woonvertrekken, oppervlaktes van buitenruimtes en lichtinval in de woongelegenheden.

Voor wie?

Van toepassing voor iedereen die een woning, appartementen, studio’s, … wil bouwen, verbouwen of uitbreiden in de gemeente met uitzondering van sociale huisvestingsmaatschappijen.  Ook op het bouwen, verbouwen of herbouwen van onderstaande functies is de verordening niet van toepassing:

  • hotel- of pensionkamers
  • kamers, slaapzalen of cellen die deel uitmaken van gebouwen die worden aangewend als collectieve verblijfplaats zoals de tehuizen voor bejaarden, de verpleeginrichtingen, de kazernes, de internaten, de kloosters, de opvangcentra, de gevangenissen.
  • erkende assistentiewoningen conform de artikelen 33-36 van het woonzorgdecreet

Aanvragen voor woningen die beschermd zijn als monument, stads- of dorpsgezicht of opgenomen zijn in de inventaris bouwkundig erfgoed worden vrijgesteld van artikel 5 en 6 van de verordening indien de historische structuur van de woning niet strookt met de bepalingen uit de verordening.