Naar inhoud
Gemeente Mol

Kinderraad

Wat?

Het gemeentebestuur wil kinderen actiever betrekken bij thema’s die anders door volwassenen geregeld worden. Op de kinderraad bespreken we thema’s die belangrijk zijn voor kinderen en jongeren binnen onze gemeente. Denken we bijvoorbeeld maar aan speelterreinen, activiteiten zoals Alles Kids en Grabbelpas, sport, milieu, acties tegen pesten, kinderrechten, gezonde voeding,… Alle ideeën zijn welkom!

De kinderraad vindt meestal plaats in de raadzaal van ’t Getouw, maandelijks op de derde woensdag van de maand tussen 14 en 16 uur.

Voor wie?

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar.

Voorwaarden?

Wat doet een lid van de kinderraad?

  • Tweemaandelijks de vergaderingen van de kinderraad bijwonen.
  • Bespreken, organiseren en bijwonen van een aantal activiteiten.
  • De officiële kinderraadszitting actief bijwonen.
  • Oren te luisteren leggen in de klas, bij vrienden, thuis en in de wijk,… en hun tips meebrengen naar één van de vergaderingen.
  • Verslag uitbrengen in de klas over wat besproken is in de kinderraad.
  • Je goed humeur meebrengen en vooral veel ideeën.