Naar inhoud
Gemeente Mol

Veelgestelde vragen en antwoorden

Capaciteit en vrije plaatsen in een school

Wat is capaciteit?

Capaciteit is het totaal aantal leerlingen dat het schoolbestuur per klas ziet als maximaal aantal leerlingen. Voor deze maximumbepaling wordt rekening gehouden met onder meer materiële omstandigheden en pedagogisch didactische overwegingen. Het schoolbestuur kan de capaciteit per klas tijdens de lopende inschrijvingsperiode niet verlagen. De capaciteit verhogen kan wel.

Wat zijn vrije plaatsen?

Vrije plaatsen zijn plaatsen die vrijgegeven worden voor inschrijving. Een schoolbestuur bepaalt dit aantal door van de capaciteit het verwachte aantal zittende leerlingen en de in een voorgaande voorrangsperiode al ingeschreven leerlingen af te trekken. Zittende leerlingen zijn leerlingen die al ingeschreven zijn in dezelfde school voor het schooljaar dat voorafgaat aan het schooljaar waarvoor de inschrijvingen gelden.

Bijvoorbeeld: de capaciteit van het tweede leerjaar in school A is 40 leerlingen. Er worden in dit leerjaar 29 leerlingen verwacht die van het eerste leerjaar naar het tweede leerjaar overgaan (= zittende leerlingen). In de voorrangsperiode zijn er ook al 5 kinderen aangemeld en ingeschreven. Het tweede leerjaar van school A heeft nog 6 vrije plaatsen (40 – 29 – 5 = 6 vrije plaatsen).

De capaciteit en vrije plaatsen per school en per klas kan je terugvinden op de website www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen. De vrije plaatsen worden enkele dagen voor de aanmeldingsperiodes en de vrije inschrijvingsperiode bekend gemaakt. De vrije plaatsen worden niet aangepast tijdens de aanmeldingsperiodes en de vrije inschrijvingsperiode.

Hoe verdeelt het softwaresysteem de vrije plaatsen?

Het systeem ordent alle kinderen op basis van de volgorde van de keuzes. Krijgt je kind een plaats toegewezen, dan vervallen de onderliggende keuzes.

Bijvoorbeeld: je kiest in de aanmelding voor school A als eerste keuze en voor school B als tweede keuze. Wanneer je kind een plaats krijgt toegewezen in school A, vervalt de keuze van school B.

Wat als er meer aangemelde kinderen zijn dan vrije plaatsen?

Het systeem ordent de kinderen met school A als eerste keuze volgens afstand. Het kind dat het dichtst bij school A woont, staat bovenaan. Het systeem berekent de afstand in vogelvlucht van het domicilieadres van het kind tot de school. Kinderen die geen plaats hebben in school A, omdat ze verder van de school wonen, krijgen een plaats in een school van een lagere keuze met een vrije plaats.

Als je kind een school van lagere keuze krijgt toegekend, komt het op een wachtlijst voor de scholen van hogere keuze. Je krijgt een melding van niet-toewijzing als bewijs van je plaats op de wachtlijst.

Bij plaatsgebrek ordent het systeem op basis van afstand per nummering van schoolkeuze. Dus eerst alle leerlingen met schoolkeuze 1, dan pas alle leerlingen met schoolkeuze 2, enzovoort.

Bijvoorbeeld: Jan heeft school A als eerste voorkeur. Hij woont 10 km van school A. Leen heeft school A als tweede voorkeur. Zij woont 2 km van de school. Jan staat dus hoger op de wachtlijst voor school A dan Leen, omdat eerst alle aanmeldingen van de eerste keuze worden gerangschikt volgens afstand. Daarna volgen de rangschikkingen van de tweede keuze.

Geef dus meerdere schoolkeuzes door en denk vooraf goed na over de volgorde van de scholen. Hou rekening met de vrije plaatsen. Je krijgt nooit een school toegewezen waarvoor je niet kiest.

Je kind aanmelden

Moet ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht. Maar als je je kind niet aanmeldt tijdens de voorrangsperiode of tijdens de aanmeldingsperiode voor iedereen, kan je het pas vanaf 23 mei 2023 om 9 uur vrij inschrijven. Op dat moment zullen in vele scholen geen vrije plaatsen meer zijn. We raden dus sterk aan je kind aan te melden.

Opmerking: is je kind geboren tussen 14 november 2021 en 31 december 2021? Dan meld je het best al aan en schrijf je in. Op die manier kan je kind naar school gaan vanaf 1 september 2024.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan je kind aanmelden voor alle kleuterscholen en lagere scholen van het gewoon onderwijs van het vrij, gemeenschaps- en gemeentelijk onderwijsnet in onze gemeente. Ook voor de kleuterschool uit de Sportlaan in Balen moet je aanmelden. Je vindt een overzicht van alle scholen in onze brochure.

Je meldt je kind het best aan voor meerdere scholen. Dit betekent zeker niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school. Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat je je kind kan inschrijven in een school van jouw keuze. Zorg er wel voor dat je ook scholen kiest met vrije plaatsen. Zo voorkom je dat je je kind pas kan inschrijven in een latere periode.

Voor welke kinderen moet ik aanmelden?

 • ouders met een kind geboren in 2021;
 • ouders die een andere school kiezen voor hun kind vanaf het schooljaar 2023-2024;
 • ouders met een kind geboren voor 2021 en die nog niet ingeschreven zijn in een school.

Welk adres geef ik op?

Je geeft een officieel adres op. Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Het adres dat je opgeeft geldt voor elke school die je kiest.

Het softwaresysteem rangschikt leerlingen volgens afstand. De berekening in vogelvlucht gebeurt vanaf het middelpunt van het perceel van de school tot aan het opgegeven adres van het kind. Dit gebeurt op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid. Vogelvlucht houdt geen rekening met logica van bereikbaarheid.

Let op: het is belangrijk dat het ingegeven adres correct is, anders is het mogelijk dat je je kind niet kan inschrijven.

Wat doe ik als ik (bijna) verhuis?

Wanneer je verhuist tussen de aanmeldingsperiode en het starten van je kind in de nieuwe school, mag je het nieuwe adres van je kind invullen bij de aanmelding. Als je jouw kind inschrijft in de school, moet je aantonen dat je kind effectief op het nieuwe adres zal wonen op de dag van de instap. Dit doe je op basis van een koopakte, een huurovereenkomst, een bouwvergunning, een uittreksel uit de aankoopakte, contract met bouwfirma,... Enkel de aankoop van een bouwgrond in de buurt van de school is geen geldig bewijs.

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Het rijksregisternummer bestaat uit 11 cijfers. De eerste zes cijfers zijn de geboortedatum van je kind (jaar, maand, dag).

Je vindt het nummer:

 • op de ISI+-kaart (bovenaan rechts);
 • op de Kids-ID (achterkant bovenaan rechts);
 • op het kleefbriefje van het ziekenfonds (onderaan in het midden).

Heeft je kind geen rijksregisternummer, neem dan contact op met de dienst onderwijs of je maatschappelijk werker van de sociale dienst.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Wil je gegevens wijzigen? Neem dan contact op met de dienst onderwijs. Onze medewerkers passen je gegevens aan binnen de data en einduren van de aanmeldingsperiodes.

Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben?

Neen. Broer en zus zijn, betekent in het aanmeldingssysteem meer dan dezelfde ouders hebben. Volgende mogelijkheden kunnen bestaan:

 • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde officiële adres wonen.
 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde officiële adres wonen.
 • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en stiefzussen).

Deze broers en zussen kunnen gebruik maken van de voorrang en dat enkel in dezelfde school als van de al ingeschreven broer en/of zus. Om gebruik te kunnen maken van deze voorrang, moet je aanmelden tijdens de voorrangsperiode. Aanmelden voor andere scholen dan die van broer of zus doe je tijdens de aanmeldingsperiode voor iedereen.

Moet ik mij haasten om aan te melden?

Neen. Het tijdstip van aanmelden is niet belangrijk, zolang je het maar binnen de juiste periode doet.

Moet ik mijn kind elk jaar opnieuw aanmelden?

Neen. Eens je kind ingeschreven is, blijft het ook de volgende schooljaren ingeschreven in de school. Je hoeft dit dus niet elk schooljaar te herhalen, tenzij je van school wil veranderen.

Ik ben gescheiden. Hoe meld ik mijn kind aan?

Het beste is te komen tot één gezamenlijke aanmelding in het belang van het kind. Als er geen andere gerechtelijke uitspraken zijn, oefenen gescheiden ouders beiden het ouderlijk gezag uit. Het aanmeldingssysteem houdt hiermee rekening. Het systeem biedt de mogelijkheid aan beide ouders om hun kind apart aan te melden. Ouders nemen hiervoor eerst contact op met de dienst onderwijs.

Wat als ik bij de aanmelding niet alle informatie doorgeef?

Als je kiest om relevante informatie (zoals adres) niet te geven, krijgt je kind pas een plaats nadat alle leerlingen voor de school zijn geordend.

Wat als ik (on)bewust foute informatie geef?

Als de ingevoerde gegevens niet correct zijn, is het mogelijk dat je je kind niet kan inschrijven. De dienst onderwijs of de school contacteert je bij een vermoeden van foutieve informatie. Wanneer de foutieve informatie niet wordt rechtgezet, beslist de ombudsdienst inschrijvingen of de inschrijving al dan niet doorgaat. Je kan jezelf persoonlijk en/of schriftelijk verantwoorden bij de ombudsdienst inschrijvingen.

Voor een schriftelijke verantwoording kan je gebruik maken van het document dat je vindt op www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen.

Wat als ik mijn kind niet op tijd aanmeld?

Als de aanmeldingsperiode voorrangsgroepen voorbij is, kan je je kind nog altijd aanmelden in de tweede aanmeldingsperiode voor iedereen. Let op: je kind heeft dan geen voorrang meer op de andere kinderen die worden aangemeld.

Als je je kind in de aanmeldingsperiode voor iedereen niet hebt aangemeld, kan je je kind enkel nog rechtstreeks inschrijven in een school tijdens de vrije inschrijvingsperiode.

Let op: je zal dan minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al inschreven. Het is mogelijk dat er geen vrije plaatsen meer zijn in verschillende scholen. Je kan je kind in dat geval op de wachtlijst laten zetten.

Gereserveerde plaatsen in een school

Hoe bewijs ik dat ik een schooltoelage kreeg?

Kreeg je in het schooljaar 2021-2022 of 2022-2023 een brief van FONS (de Vlaamse uitbater groeipakket) die het recht op een selectieve participatietoeslag bevestigt? Bewijs dat bij inschrijving met een rekeninguittreksel of de brief van FONS.

Ik werk voor een Molse kleuterschool of lagere school. Krijg ik voorrang?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in de school waar je je kind wil inschrijven. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving.

De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school, ongeacht hun functie (bijvoorbeeld klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist).

De aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) heeft geen belang om voorrang te krijgen.

De schooltoewijzing

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een bericht waarin staat welke school plaats heeft voor jouw kind. Neem met deze school contact op om te informeren hoe je je inschrijving realiseert. Let op: als je je kind niet tijdens de voorziene inschrijvingsperiode inschrijft in de school die werd toegewezen, vervalt de vrijgehouden plaats voor jouw kind. De plaats komt vrij voor iemand anders.

Wat als ik mijn eerste schoolkeuze niet krijg?

Dan bekijken we je tweede en indien nodig je volgende schoolkeuze(s). We laten je weten in welke school je kan inschrijven. Op de school die je niet toegewezen krijgt, wordt de naam van je kind genoteerd in het inschrijvingsregister. Je kind krijgt een rangnummer en je krijgt een ‘melding van niet-toewijzing. 

Hoe werkt een wachtlijst voor een school?

Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had geen plaats meer heeft, komt je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er later toch een plaats vrijkomt in een school waar je kind op de wachtlijst staat, kan je je kind nog in die school inschrijven. Dat kan zelfs als jouw kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school neemt daarvoor automatisch met je contact op. De wachtlijst geldt voor alle kinderen tot en met de vijfde schooldag in oktober van het nieuwe schooljaar. Enkel voor kleuters geboren in 2021 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni van het nieuwe schooljaar.

Je hebt wettelijk gezien vijf schooldagen de tijd om je kind alsnog te gaan inschrijven. Je kiest zelf of je op dat ogenblik wil inschrijven op de school van je hogere keuze.

Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Een melding van niet-toewijzing is het bewijs dat je op de wachtlijst van een school staat. Je krijgt die mededeling via het softwaresysteem als er voorlopig geen vrije plaats is in de school waar je je kind hebt aangemeld. Je kan dus meerdere mededelingen krijgen (voor meerdere scholen). Je kind komt automatisch op een wachtlijst in die scholen.

Ook als er tijdens de periode van vrije inschrijving geen plaats is, krijg je zo’n mededeling van de school.

Wat als ik vind dat mijn kind onterecht geweigerd werd in een school van mijn keuze?

Je kan terecht op de dienst onderwijs (aanmeldenscholen@gemeentemol.be). De medewerkers van de dienst onderwijs zullen je klacht voorleggen aan de ombudsdienst inschrijvingen. Je kan zelf de ombudsdienst inschrijvingen te woord staan en/of schriftelijke uitleg geven. Voor een schriftelijke verantwoording kan je gebruik maken van het document dat je vindt op www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen.

Ben je niet akkoord met de beslissing van de ombudsdienst inschrijvingen? Contacteer dan de Commissie Leerlingenrechten. Alle info is te vinden op de website van onderwijs Vlaanderen - commissie inzake leerlingenrechten: Hoe dien je een klacht in?

Je kind inschrijven op school

Wat heb ik nodig om mijn kind in een school in te schrijven?

Breng de volgende documenten mee:

 • De e-mail van toewijzing
 • Kids-ID van je kind, een ISI+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document van je kind
 • Je identiteitskaart (de identiteitskaart van de ouder of voogd die inschrijft)

Indien van toepassing:

 • een bewijs van je nieuwe adres
 • een attest dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (wanneer je je kind toch wil inschrijven voor het gewoon onderwijs)

Let op: zonder deze documenten/bewijzen kan de inschrijving niet doorgaan.

Wat als ik mijn kind niet op tijd inschrijf?

Wanneer je je kind niet inschrijft na de aanmeldingsperiode voorrangsgroep en/of de aanmeldingsperiode voor iedereen, verliest het zijn plaats in de rangschikking. Na de inschrijvingsperiode voor iedereen kan je je kind enkel nog rechtstreeks inschrijven in een school tijdens de vrije inschrijvingsperiode. Tijdens de vrije inschrijvingsperiode worden kinderen in chronologische volgorde ingeschreven.

Hoe moet ik mijn kind inschrijven tijdens de periode van vrije inschrijving?

Neem contact op met de school om te informeren of deze inschrijving fysiek of digitaal kan doorgaan, afhankelijk van het pandemiescenario.

Let op: je zal minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. In vele scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn. Je kan je kind wel nog op de wachtlijst laten zetten van de scholen van jouw voorkeur die geen vrije plaatsen meer hebben.

Kan ik aan iemand anders een volmacht geven om mijn kind in te schrijven?

Ja, dit kan.

Waar vind ik officiële info over aanmeldingen en inschrijvingen?

Alle officiële info is terug te vinden in het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en de omzendbrief inschrijvingsrecht in het basisonderwijs.