Naar inhoud
Gemeente Mol

Veelgestelde vragen

Voor welke kinderen moeten ouders aanmelden?

Aanmelden doe je voor kleuters die in het schooljaar 2017 – 2018 voor het eerst naar school gaan of kinderen die in het schooljaar 2017 – 2018 van school veranderen.

Hoe informeren we de ouders?

Ouders met een kind dat voor het eerst naar school gaat in het schooljaar 2017 – 2018 én ouders met een kind dat al een broer of zus op school heeft, ontvangen een brief en een informatiebrochure van het gemeentebestuur. De brief vermeldt duidelijk wanneer en hoe ze moeten aanmelden.

Verder communiceren we uitgebreid via de gemeentelijke informatiekanalen zodat ook de ouders die niet tot deze groepen behoren, de nodige info krijgen.

Hoe verloopt de ordening en de toewijzing?

Alle kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze.

 • Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plaats.
 • Zijn er meer aangemelde kinderen dan er plaats is? Dan geldt het criterium afstand.
  De kinderen die een school als eerste voorkeur aanduidden, worden gerangschikt volgens afstand in vogelvlucht van het domicilieadres van het kind tot de school. Pas wanneer kinderen die verder wonen uit de boot vallen voor de eerste voorkeurschool, wordt gekeken naar de tweede voorkeurschool. Enzoverder. Het is dus belangrijk dat je meerdere schoolkeuzes doorgeeft. Je kan nooit toegewezen worden aan een school waarvoor je niet kiest.

Is het belangrijk dat ik meerdere schoolkeuzes opgeef? Heb ik dan minder kans op mijn eerste keuze?

Minstens drie en maximum vijf keuzes opgeven is zeker belangrijk. We kijken eerste naar de eerste schoolkeuze. Als er voldoende plaatsen zijn, hebben alle kinderen plaats. Pas als er meer aangemelde kinderen zijn dan er plaats is, geldt het criterium afstand.

Moet ik mij haasten om aan te melden? Moet dat zo snel mogelijk bij de start van de aanmeldingsperiode?

Neen. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zolang je het maar binnen de juiste periode doet.

Wat gebeurt er als je eerste schoolkeuze niet toegewezen wordt?

Dan bekijken we je tweede en indien nodig je volgende schoolkeuze(s). We laten je weten in welke school je kan inschrijven. Op de school die je niet toegewezen krijgt, wordt de naam van je kind genoteerd in het inschrijvingsregister. Je kind krijgt een rangnummer en je ontvangt een ‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’. Je kind komt dus op een wachtlijst. Tot de vijfde schooldag van oktober in het nieuwe schooljaar kan je met dat rangnummer aanspraak maken op een vrijkomende plaats. De school is verplicht de rangorde van de lijst te volgen. De school neemt daarvoor met jou contact op. Je hebt dan wettelijk gezien vijf dagen om je kind alsnog te gaan inschrijven. Je kiest zelf of je op dat ogenblik wil inschrijven op de school van je eerste keuze.

Moet ik mijn kind elk jaar opnieuw aanmelden?

Neen. Eens je kind ingeschreven is, blijft het ook de volgende schooljaren ingeschreven in de school. Je hoeft dit dus niet elk schooljaar te herhalen.

Moet ik ook inschrijven voor buitengewoon onderwijs?

Neen. Het aanmeldingssysteem is enkel van toepassing binnen het gewoon onderwijs. Inschrijven in het buitengewoon onderwijs doe je rechtstreeks op de school. Hiervoor heb je wel een attest nodig van het CLB. Dit attest vermeldt in welk type van buitengewoon onderwijs je kan inschrijven.

Ik heb geen computer of internet, hoe kan ik aanmelden?

Maak dan gratis gebruik van onze pc’s in:

De bibliotheek, Molenhoekstraat 2:

 • maandag en woensdag van 10 tot 20 uur
 • dinsdag en donderdag van 14 tot 20 uur
 • vrijdag van 14 tot 18 uur
 • zaterdag van 10 tot 16 uur

Het computerlokaal van het lokaal dienstcentrum in Ten Hove, Jakob Smitslaan 28:

 • dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur
 • vrijdag van 9 tot 12 uur
 • zaterdag van 9 tot 12 uur

Wat doe ik als ik (bijna) ga verhuizen?

Verhuis je naar Mol, of ga je dichterbij de school van je voorkeur wonen?  Dan bezorg je een bewijsstuk aan de dienst onderwijs (Molenhoekstraat 2, 014 33 09 63, onderwijs@gemeentemol.be) waarmee je aantoont dat je in de toekomst op een ander adres gaat wonen (huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de aankoopakte,…). Met dit bewijsstuk maken we een uitzondering op afstand tot je huidige domicilieadres.