Naar inhoud
Gemeente Mol

Aanmelden scholen

Wat?

Is jouw kindje geboren in 2017? Of wil je een andere school kiezen voor jouw kind? Dan meld je je kind eerst online aan voordat je het inschrijft op school. Het aanmeldingssysteem is van toepassing binnen alle kleuter- en lagere scholen (gemeentescholen, Katholiek Onderwijs Mol en GO! – onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) Ook de kleuterschool uit de Sportlaan in Balen werkt met dit aanmeldingssysteem omdat de school gelegen is op de grens met Mol.

Wil je je kind inschrijven in het buitengewoon onderwijs, dan gebeurt dit rechtstreeks op de school zonder aan te melden. Je hebt hiervoor wel een attest nodig van het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Voor wie?

 • Kinderen geboren in 2017, ook kinderen geboren tussen 4 december en 31 december die pas naar school gaan in het schooljaar 2020-2021
 • Kinderen die in het schooljaar 2019 – 2020 een nieuwe school kiezen
 • Kinderen die naar een autonome kleuterschool gaan en dus voor een andere school moeten kiezen bij de overstap naar het lager onderwijs:
  • kleuterschool Rijpad
  • kleuterschool Singellaan
  • kleuterschool Rozenberg
 • Kinderen geboren voor 2017 en zich nog niet inschreven voor een Molse school

Hoe aanvragen?

Stap 1: Maak je schoolkeuze

Maak voor jezelf en je kind verschillende mogelijke schoolkeuzes: welke school wil je liefst? En als daar geen plaats meer zou zijn: wat is dan je tweede, derde en volgende keuze? Het is best om minstens drie scholen te kiezen. Er wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de eerste keuze.

Het is belangrijk dat je meerdere schoolkeuzes doorgeeft tijdens de aanmeldingsperiode. Wanneer je kiest voor één school zonder vrije plaatsen, kan je kind niet worden ingeschreven en kan je pas een school zoeken vanaf 5 juni.

Stap 2: Meld je kind aan tijdens de aanmeldingsperiode

Je haasten is niet nodig. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zolang je het maar binnen de juiste aanmeldingsperiode doet.

Aanmeldingsperiode voorrangsgroep: van 7 januari tot en met 18 januari 2019

 • Voor ouders met kinderen die al broertjes of zusjes op school hebben
 • Voor kinderen van schoolpersoneel

Aanmeldingsperiode voor iedereen: van 11 maart tot en met 3 april 2019

 • Voor ouders met een kind geboren in 2017
 • Voor ouders die een andere school kiezen voor hun kind(eren)
 • Voor ouders die een kind hebben op een autonome kleuterschool en dus voor een andere school moeten kiezen bij de overstap naar het lager onderwijs:
  • kleuterschool Rijpad
  • kleuterschool Singellaan
  • kleuterschool Rozenberg

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Deze bevestiging geldt als bewijs dat je kind geldig is aangemeld.

Nadien informeren we je over de school waar en wanneer je je kind kan inschrijven.

 • Ouders uit de voorrangsgroep ontvangen de brief met deze info eind januari
 • Ouders uit de niet-voorrangsgroep ontvangen de brief met deze info eind maart

Stap 3: Schrijf je kind in op school

Maak een afspraak met de school waar je je kind kan inschrijven.

Maak gebruik van de inschrijvingsperiodes, want nadien geldt de voorrang niet meer en vervalt je aanmelding.

 • Inschrijvingsperiode voorrangsgroep: van 28 januari tot en met 20 februari 2019
 • Inschrijvingsperiode voor iedereen: van 29 april tot en met 21 mei 2019. 

Afhandeling?

Hoe verloopt de ordening en de toewijzing?

 1. Voorrang voor kinderen van eenzelfde gezin of van personeelsleden van de school Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school of waarvan één van de ouders werkt op de school, hebben wettelijk voorrang.
 2. De ordening van alle kinderen

Alle kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze.

 • Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plaats.
 • Zijn er meer aangemelde kinderen dan er plaats is? Dan geldt het criterium afstand. De kinderen die een school als eerste voorkeur aanduidden, worden gerangschikt volgens afstand in vogelvlucht van het domicilieadres van het kind tot de school. Pas wanneer kinderen die verder wonen uit de boot vallen voor de eerste voorkeurschool, wordt gekeken naar de tweede voorkeurschool. Enzoverder. Het is dus belangrijk dat je meerdere schoolkeuzes doorgeeft. Je kan nooit toegewezen worden aan een school waarvoor je niet kiest.
 • Op basis van twee eenvoudige vragen wordt bepaald of uw kind een indicator of niet-indicator leerling is. Voor elke groep worden plaatsen voorbehouden in alle scholen. Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling.

Meer info

Heb je vragen of heb je hulp nodig?

Neem contact op met de dienst onderwijs via 0493 13 33 31 of aanmeldenscholen@gemeentemol.be. Onze medewerkers helpen je graag verder.