Naar inhoud
Gemeente Mol

Aanmelden scholen

Aanmelden om in te schrijven voor het schooljaar 2021-2022

Wat?

Is jouw kindje geboren in 2019? Of wil je een andere school kiezen voor jouw kind? Dan meld je je kind eerst online aan voordat je het inschrijft op school. Het aanmeldingssysteem is van toepassing binnen alle kleuterscholen en lagere scholen (gemeentescholen, Katholiek Onderwijs Mol en GO! – onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap) Ook de kleuterschool uit de Sportlaan in Balen-Wezel werkt met dit aanmeldingssysteem, omdat de school een vestiging is van de Molse school in de Keiheuvelstraat en de kleuters doorstromen naar het eerste leerjaar van deze school.

Geen wachtrijen
Het systeem van aanmelden zorgt ervoor dat je als ouder niet moet aanschuiven (of kamperen) voor de schoolpoort om je kind in te schrijven.

Niet voor buitengewoon onderwijs
Het aanmeldingssysteem is enkel van toepassing binnen het gewoon onderwijs. Wil je je kind inschrijven in het buitengewoon onderwijs, dan gebeurt dit rechtstreeks op de school via het aanmeldingssysteem van de school. Om je kind in te schrijven in het buitengewoon onderwijs heb je een attest nodig. Enkel het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kan dit uitschrijven. In het attest staat in welk type van buitengewoon onderwijs je kan inschrijven.

Voor wie?

 • Kinderen geboren in 2019, ook kinderen geboren tussen 1 december en 31 december die pas naar school gaan in het schooljaar 2022 - 2023
 • Kinderen die in het schooljaar 2021 – 2022 en nieuwe school kiezen
 • Kinderen geboren voor 2019en zich nog niet inschreven voor een Molse school

Hoe aanvragen?

Stap 1: Kies meerdere scholen

Maak voor jezelf en je kind verschillende schoolkeuzes: welke school wil je het liefst? En als daar geen plaats meer zou zijn: wat zijn dan je tweede, derde en volgende keuzes? Het is best om meerdere scholen te kiezen. Het systeem houdt zoveel mogelijk rekening met de eerste keuze, maar het gebeurt dat scholen meer aanmeldingen voor bepaalde klassen krijgen dan dat er vrije plaatsen zijn.

Het overzicht van de vrije plaatsen komt voor de start van de aanmeldingsperiode op de website. Als de klas al volzet is bij de start van de aanmeldingsperiode, staat ernaast ‘0’. Dat betekent dat er geen vrije plaatsen zijn. Als je je kind voor deze klas aanmeldt, komt hij of zij op de wachtlijst.

Wanneer je slechts kiest voor één school zonder vrije plaatsen, kan je kind niet worden ingeschreven. Je moet dan wachten op de volgende aanmeldingsperiode of de vrije inschrijvingsperiode.

Let op: Tijdens aanmeldingsperiode voorrangsgroep kan je enkel kiezen voor de school waar al broertjes of zusjes ingeschreven zijn en / of de school waar een ouder werkt.

Stap 2: Meld je kind aan op de website

Als je schoolkeuzes vastliggen, meld je je kind aan tijdens de aanmeldingsperiode. 

Aanmeldingsperiode voorrangsgroep: van 4 januari (start 9 uur 's morgens) tot en met 18 januari 2021 (12 uur s' middags)

 • Voor ouders met kinderen die al broertjes of zusjes op dezelfde school hebben
 • Voor kinderen van schoolpersoneel

Aanmeldingsperiode voor iedereen: van 8 maart (start 9 uur 's morgens) tot en met 2 april 2021 (einde 12 uur 's middags)

 • Voor ouders met een kind geboren in 2019
 • Voor ouders die een andere school kiezen voor hun kind
 • Voor ouders met een kind geboren voor 2019 en die nog niet ingeschreven zijn in een school

Je haasten is niet nodig. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol, zolang je het maar binnen de juiste aanmeldingsperiode doet.

 

Na je aanmelding ontvang je een bevestiging. Deze bevestiging geldt als bewijs dat je kind geldig is aangemeld. Krijg je die niet? Check dan de SPAM-box. Is ook daar niets terug te vinden, dan is er mogelijk iets mis gegaan. Neem dan zeker contact op met de dienst onderwijs.

Stap 3: Je ontvangt een schooltoewijzing

We informeren je waar en wanneer je je kind kan inschrijven via een schooltoewijzing (e-mail). Dit zal de school van eerste keuze zijn als daar voldoende plaats is. Als er in die school niet genoeg plaats is voor alle leerlingen die zich aanmelden, dan kan dit één van je andere keuzes zijn.

Ouders uit de voorrangsgroep

 • je krijgt op 20 januari 2021 een e-mail met de toewijzing 

Ouders uit de niet-voorrangsgroep

 • je krijgt op 21 april 2021 een e-mail met de toewijzing

Stap 4: Schrijf je kind in op school

Neem contact op met de school waar je je kind kan inschrijven. De school informeert je hoe de inschrijving veilig kan verlopen afhankelijk van het pandemiescenario.

Een inschrijving is pas definitief wanneer je als ouder je handtekening zet op een leerlingenfiche. Je verklaart je akkoord met het schoolreglement en het pedagogisch project. De scholen ontvangen de lijst van leerlingen die zich hebben aangemeld en die ze kunnen inschrijven. Maak gebruik van de inschrijvingsperiode want nadien geldt de voorrang niet meer en vervalt je aanmelding.

Voor de inschrijving breng je mee: 

 • de e-mail van schooltoewijzing
 • een officieel document met de naam en geboortedatum van je kind, bijvoorbeeld Kids-ID of ISI+-kaart
 • een kleefbriefje van het ziekenfonds
 • je identiteitskaart

Indien van toepassing breng je extra mee:

 • een bewijs van je nieuwe adres
 • een bewijs van schooltoelageeen
 • bewijs van buitengewoon onderwijs

Inschrijvingsperiode voorrangsgroep: van 21 januari tot en met 12 februari 2021
Inschrijvingsperiode voor iedereen: van 22 april tot en met 28 mei 2021

Eens je kind ingeschreven is, blijft het ook de volgende schooljaren ingeschreven in de school. Je hoeft dit dus niet elk schooljaar te herhalen.

Afhandeling?

Hoe verloopt de ordening en de toewijzing?

 1. Voorrang voor kinderen van eenzelfde gezin of van personeelsleden van de school Kinderen waarvan al een broer of zus ingeschreven is op de school of waarvan één van de ouders werkt op de school, hebben wettelijk voorrang.
 2. De ordening van alle kinderen

Alle kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze.

 • Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plaats.
 • Zijn er meer aangemelde kinderen dan er plaats is? Dan geldt het criterium afstand. De kinderen die een school als eerste voorkeur aanduidden, worden gerangschikt volgens afstand in vogelvlucht van het domicilieadres van het kind tot de school. Pas wanneer kinderen die verder wonen uit de boot vallen voor de eerste voorkeurschool, wordt gekeken naar de tweede voorkeurschool. Bij plaatsgebrek ordent het softwaresysteem op basis van afstand per nummering van schoolkeuze. Dus eerst alle leerlingen met schoolkeuze 1, dan pas alle leerlingen met schoolkeuze 2, enzovoort. Het is dus belangrijk dat je meerdere schoolkeuzes doorgeeft. Je kan nooit toegewezen worden aan een school waarvoor je niet kiest.
 • Op basis van twee eenvoudige vragen wordt bepaald of uw kind een indicator of niet-indicator leerling is. Voor elke groep worden plaatsen voorbehouden in alle scholen. Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling.

Meer info

Heb je vragen of heb je hulp nodig?

Neem contact op met de dienst onderwijs via 014 33 15 13 of aanmeldenscholen@gemeentemol.be. Onze medewerkers helpen je graag verder.