Naar inhoud
Gemeente Mol

Lege gevels en muren, MUURKUUR

Bekijk ook:

Wat?

MUURKUUR, het project van de jeugddienst en M.art vormt een lege, grijze of saaie gevel om tot een kunstzinnige muur.

MUURKUUR wil Molse gevels, muren, garagepoorten of deuren koppelen aan Molse artiesten.

De jeugddienst en M.art zijn de stuwende kracht achter MUURKUUR en zorgen voor de uitwerking van de lijst van mogelijke muren en artiesten.

De jeugddienst en M.art koppelen de vragende partij aan een artiest en zorgen voor de begeleiding van de juiste afspraken en aanvraagdocumenten. Ook zorgt het team voor een opvolging van de lopende projecten en verzamelen ze beeldmateriaal van de projecten.

Voor wie?

 • Iedereen die zijn grijze of saaie gevel wil laten omvormen tot een kunstzinnige muur.
 • Artiesten die een muur willen omvormen.

Voorwaarden?

 • Alleen muren of gevels op grondgebied van onze gemeente komen in aanmerking.
 • Buitenmuren hebben voorrang op binnenmuren. Als je dus vragende partij bent voor een MUURKUUR binnenshuis of op je binnenkoer, krijgen de buitenmuren voorrang bij het koppelen aan de juiste MUURKUUR-artiest.
 • Muren of gevels die niet vergund zijn, kunnen niet ingediend worden omdat hier geen bouwvergunning voor kan afgeleverd worden.
 • Gemene gevels en wachtgevels komen niet in aanmerking door de complexe burgerrechtelijke wetgeving.
 • De verf, die wordt aangebracht op de gevel of muur, moet ademend en duurzaam zijn. Indien na verloop van tijd de muurschildering afbladert, moet de eigenaar van de gevel of muur deze op eigen kosten verwijderen of vernieuwen. Het gemeentebestuur kan hier niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Alle voorwaarden vind je in de afsprakennota.

Hoe aanvragen?

Muur

Je vult het e-formulier ‘MUURKUUR, indienen muur’. Hierdoor wordt je opgenomen in de MUURKUUR-database van muren met nood aan een kuur.

Artiest

Je vult het e-formulier ‘MUURKUUR, kandidatuur kunstenaar’. Hierdoor wordt je opgenomen in de lijst van artiesten.

Kostprijs?

Materiaal

Als MUURKUREN worden georganiseerd op openbaar domein, voorziet het gemeentebestuur l het nodige materiaal. Voor MUURKUREN op privé-eigendom, betaalt de eigenaar van de muur de kosten van het materiaal van de MUURKUUR-artiest. Dit gebeurt in onderleg overleg zonder tussenkomst van het team.

Stedenbouwkundige vergunning

De kostprijs voor de afgifte van een stedenbouwkundige vergunning is 20 euro. Dit bedrag vind je in het belastingsreglement op de afgifte van administratieve stukken. Als MUURKUREN worden georganiseerd op openbaar domein, worden de kosten betaald door het gemeentebestuur. Worden ze op privé-eigendom georganiseerd, betaalt de eigenaar van de muur de kosten.

Artiest

In overleg met de privé-eigenaar van de lege muur kan met de  kunstenaar een vergoeding voor het MUURKUUR-werk afgesproken worden. Dit wordt door de artiest en de eigenaar van de muur onderling afgesproken zonder tussenkomst van het MUURKUUR-team.

Indien de muur eigendom van het lokaal bestuur is, wordt aan de kunstenaar geen vergoeding toegekend en kan hij/zij  er ook geen aanspraak op maken. Hij/zij krijgt immers het nodige materiaal al gratis ter beschikking én de kunstenaar krijgt de eer om dit werk te mogen uitvoeren in opdracht van het lokaal bestuur.

Afhandeling?

Om een muur aan te melden

 1. Je vult het e-formulier ‘MUURKUUR, indienen muur’.
 2. Om muurschilderingen aan te brengen, waarbij het zicht op het openbaar terrein verandert, heb je altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig. Dit kan via een eenvoudige dossiersamenstelling gebeuren. Als MUURKUREN worden georganiseerd op openbaar domein, wordt het dossier in naam van het gemeentebestuur ingediend. Als MUURKUREN op privé-eigendom worden georganiseerd, is de eigenaar verantwoordelijk voor het indienen van het dossier met ondersteuning en begeleiding van het MUURKUUR-team.
 3. De stedenbouwkundig ambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
 4. Rekening houdend met deze adviezen, wordt door de stedenbouwkundig ambtenaar een advies geformuleerd.
 5. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
 6. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
 7. De stedenbouwkundige vergunning wordt je toegezonden.
 8. Een mededeling dat een beslissing werd verleend, wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
 9. 35 dagen na uithanging mag met de bouwwerken gestart worden.

Om jezelf als artiest kandidaat te stellen

 1. Je vult het e-formulier in. Hierdoor wordt je opgenomen in de lijst van artiesten.
 2. We zoeken een geschikte MUUR-match en nemen vervolgens contact op met de artiest om samen met de eigenaar van de muur concrete afspraken te maken rond thema en kunstdiscipline voor het ontwerp. Je ontwerp heeft een inhoudelijk accent dat besproken wordt in onderling overleg met de eigenaar van de muur of gevel..
 3. Als de eigenaar van de muur of gevel en de artiest tot een eindontwerp komen, moet dit ontwerp digitaal aan muurkuur@tydeeh.be worden verzonden.
 4. Het MUURKUUR-team bekijkt of het ontwerp invloed uitoefent op de openbare ruimte en dient het ontwerp indien nodig bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening in waarna het ontwerp ter goedkeuring op het college van burgemeester en schepenen verschijnt.