Naar inhoud
Gemeente Mol

Verhuren via sociaal verhuurkantoor, aanmoedigingspremie

Wat?

Een premie die wordt uitgekeerd aan eigenaars die een woning verhuren via Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen. Het uitgekeerde bedrag varieert naargelang de te verhuren woning:

 • Studio: 1 200 euro
 • Appartement met 1 slaapkamer: 1.200 euro
 • Appartement met 2 slaapkamers: 1.250 euro
 • Appartement met 3 of meer slaapkamers: 1.500 euro
 • Woning met 1 slaapkamer: 1.200 euro
 • Woning met 2 slaapkamers: 1.500 euro
 • Woning met 3 of meer slaapkamers: 2.000 euro

Indien je een contract van negen jaar afsluit met het sociaal verhuurkantoor ontvang je het volledige premiebedrag. De premie wordt éénmaal per verhuurperiode van negen jaar uitbetaald.

Voor wie?

Voor eigenaars van een in Mol gelegen woning die een verhuurcontract aangaan met Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen.

Voorwaarden?

 • De te verhuren woning is gelegen op het grondgebied van de gemeente Mol.
 • Het betreft een nieuw huurcontract tussen de eigenaar van de in Mol gelegen woningen en Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen.
 • Het moet een negenjarig huurcontract zijn om de volledige premie te kunnen verkrijgen.
 • De premie varieert van 1.200 euro tot 2.000 euro naargelang het type en het aantal kamers van de verhuurde woning.
 • Sociaal Verhuurkantoor Zuiderkempen moet aan de gemeente Mol bevestigen dat het huurcontract tussen de verhuurder en het sociaal verhuurkantoor weldegelijk correct werd afgesloten.
 • De premie moet uiterlijk 6 maanden na de ondertekening van het huurcontract aangevraagd worden door de verhuurder aan de hand van het aanvraagformulier.

Alle voorwaarden worden nader gespecifieerd in het goedgekeurde reglement.

Hoe aanvragen?

Je kan de premie aanvragen door dit aanvraagformulier in te vullen.

Kostprijs?

Gratis.

Meer info

Meer info over deze premie?

Dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be 

Meer info over het verhuren via een sociaal verhuurkantoor?

SVK Zuiderkempen
Antwerpseweg 1a bus 1
2440 Geel
014 56 27 00
svkzuiderkempen@iok.be
www.svkzuiderkempen.be