Naar inhoud
Gemeente Mol

Zorg - leerlingenbegeleiding

In bijlage vind je een beknopte versie van onze visie op leerlingbegeleiding (=zorg).

GBS Klim-Op werkt met een zorgteam.

Gitte Pauwels is de zorgcoördinator van de hele school, ze volgt de kinderen op van 2.5 tot 12 jaar.

De klasleerkracht zorgt voor een brede basiszorg in de klas en wordt ondersteund door het zorgteam. We hebben houden regelmatig observaties en gesprekken met klasleerkracht en betrokken zorgleerkrachten. We staan voor een open communicatie met ouders. We hopen dat ouders met zorgen steeds hun weg naar ons vinden en zullen bij bezorgdheden van de school ouders contacteren. Ook met externe organisaties zoals kiné, logo, … wordt er bij voorkeur vlot gecommuniceerd en samengewerkt. Samen maken we school, samen geraken we het verst.

We werken met een digitaal leerlingvolgsysteem en zorgen we voor een vlotte overdracht tussen de verschillende klassen.

Het zorgteam 2021-2022 bestaat uit :

  • Juf Gitte : zorgcoördinator kleuter -en lagere school
  • Juf Kennie : kleuterschool
  • Juf Claire : kleuterschool en lagere school focus L12
  • Juf Aukje : lagere school, focus L34 + aanvangsbegeleider voor nieuwe leerkrachten
  • Juf Lou : lagere school, focus L56

Elk lid van het zorgteam verdiept zich en heeft eigen projecten en verantwoordelijkheden.