Naar inhoud
Gemeente Mol

Projecten

Kiva

GROEI MEE met Cas en Lisa in de kleuterschool

Relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters

‘Groei mee met Cas en Lisa’ stelt het welbevinden van onze kleuters centraal. Die basis heeft elke kleuter nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien en hun school te ervaren als een veilige, aangename en stimulerende omgeving.

De centrale figuren in deze methode zijn Cas en Lisa. Zij groeien met de kinderen mee en worden veruiterlijkt door 2 handpoppen.

Er wordt gewerkt met maandthema’s die jaarlijks terugkeren. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen deze meer diepgang.

Om de samenwerking met thuis te stimuleren, heeft elk kind een ‘Cas en Lisa’-mapje. Dit bouwt op en wordt regelmatig mee naar huis gegeven. Bepaalde activiteiten kunnen op een eenvoudige manier ook thuis aan bod komen.

Deze methode is de voorloper van ’Kiva’( antipestprogramma in de lagere school).

KiVa in de lagere school

KiVa (Fins) = leuk, fijn, tof
Doel KiVa = pestproblemen voorkomen (preventie) en aanpakken 

KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van’. 

We hebben wekelijkse lesjes en maandthema's. Elk thema wordt gezamenlijk afgesloten en weer opgestart. We starten het schooljaar met een Kick-off en sluiten het schooljar met een Kivaslotdag. Driejaarlijks is er een kiva-cava avond. Dan krijgen de ouders informatie over het project. In het midden van het schooljaar tonen we de ouders graag waarmee we bezig zijn. KIVA !

Speelplaatswerking

Speelplaatswerking

Een goede speelplaats heeft nood aan goede en duidelijke afspraken. Onze werkgroep speelplaatswerking zorgt voor een goede organisatie.  Dit wordt duidelijk gemaakt door de leerkrachten, leerlingenraad en de pictogrammen op de speelplaats. Er zijn dagelijkse sport- en speelroosters waarop staat waar de kinderen vrijblijvend kunnen spelen en sporten. Onze toezichters dragen fluo vesten, zo zijn ze goed zichtbaar.

Groene speelplaats

Na vele klusdagen en een fijne samenwerking tussen  ouders, oudercomité en gemeente zijn we erin geslaagd een geheel nieuwe groene speelplaats te openen.  GRAS, groene en avontuurlijke speelplaats, zal meer rust en beweging voor de kinderen brengen. We zijn nog niet klaar... de volgende schooljaren wordt de groene speelplaats nog verder uitgebreid.

MOS

MOS (Milieuzorg Op School) is een aanmoedigings- en samenwerkingsproject met steun van de Vlaamse overheid en provinciale begeleiding.

Op een creatieve manier en met eigen accenten organiseren wij acties voor een milieuvriendelijke school. We schenken aandacht aan :

  • afvalvermindering en -preventie, sorteren
  • vergroenen van de schoolomgeving : project groene speelplaats
  • natuur in de klas of met de klas de natuur in
  • bewust omspringen met water en energie
  • een veilige schoolomgeving.
  • moestuin in de lagere school

Verkeer

De school zet zich intensief in op verkeerseducatie. We behaalden het 3de jaar op rij het 10/10 label voor verkeer van de provincie Antwerpen.

Nieuwe instappers krijgen een fluohesje met het logo van de school aangeboden. We verwachten dat de kinderen het hesje en fietshelm dragen bij het van en naar school komen. Ook tijdens leeruitstappen is het dragen van het fluohesje en fietshelm verplicht.

Om de schoolomgeving zo aangenaam mogelijk te maken, houden we regelmatig verkeersacties.

Onze school neemt actief deel aan de STRAP- dag , organiseert verkeersweken en bouwt een leerlijn uit over de verschillende jaren. We hebben een actieve verkeerswerkgroep die onder andere ook meewerkt aan een verkeersveiligere omgeving.

Leesplezier

Elk schooljaar zetten we in op 'Leesplezier' .  Lezen kan absoluut ook cool en leuk zijn. We organiseren allerlei leuke activiteiten en zetten extra in op lezen : leescaravan op de speelplaats, schoolfeest en grootouderfeest rond boeken, leesmomenten en kwartiermakers, vertellingen van bekende auteurs, uitstap naar de boekenbeurs, bibliotheekbezoeken, ...

Jaarthema

De school werkt met een jaarthema dat leeft doorheen het schooljaar.

In schooljaar 2019-2020 werken we samen rond het thema LET’S MOVE. Bewegen staat centraal. De kleuterschool zet intensief in op Bodymap om de motoriek van kinderen te stimuleren. Meer info doorheen het schooljaar.

Het jaarthema 2018-2019 Techniek is sjiek is nog niet ten einde. De grote apotheose heeft plaats tijdens de lichtstoet van Ginderbuiten. De kinderen maken in september hun eigen lichtstoetwagen.