Naar inhoud
Gemeente Mol

Gedeeld verblijf voor minderjarigen

Wanneer ouders niet langer samenwonen, stelt zich de vraag bij welke ouder de minderjarige kinderen worden ingeschreven. Als de minderjarige altijd of grotendeels verblijft bij één van de ouders, wordt het kind daar ingeschreven. 

Het is voortaan mogelijk om in het dossier van het minderjarige kind te vermelden dat deze ook verblijft bij de andere ouder, de zogenaamde ‘huisvesting verlenende ouder’ bij wie het kind niet is ingeschreven. 

Via deze vermelding worden geen bijkomende socio-economische of fiscale rechten toegekend aan het kind of aan de huisvesting verlenende ouder . De vermelding kan wel nuttig blijken voor het verstrekken van bepaalde kortingen of faciliteiten (bv. kinderopvang), maar ook om veiligheidsredenen (bv. hulpdiensten weten dat op een bepaald adres eventueel een kind verblijft).

Voor wie?

Voor kinderen die afwisselend verblijven bij één van de ouders.

Hoe aanvragen?

De ouder bij wie het kind niet is ingeschreven kan een aanvraag indienen bij onze dienst. Breng een bewijs van de verblijfsregeling tussen beide ouders mee (bv. gezamenlijk akkoord, gerechtelijke beslissing,...).

Kostprijs?

Gratis.

Meer info

Dienst burgerzaken, 014 33 07 16