Naar inhoud
Gemeente Mol

RUP ‘Sport en Jeugd’

Wat?

Dit RUP geeft verschillende sportclubs en jeugdverenigingen waarvan het clublokaal of de sportvelden zonevreemd liggen, zekerheid voor de toekomst wanneer ze verbouwings- of uitbreidingsplannen hebben.

Voor wie?

Voor alle geïnteresseerden.

Voorwaarden?

Het plan omvat voor elke sportclub of jeugdvereniging gedetailleerd de mogelijkheden en beperkingen.

Meer info

Ruimtelijke planning, 014 33 08 32, ro@gemeentemol.be