Naar inhoud
Gemeente Mol

Personenbelasting, invullen belastingsbrief

Controle van de belastingen

 • Invullen belastingsbrief
 • Berekeningen
 • Kopie aanslagbiljet

Werft 65, 2440 Geel
Tel.: 02 576 24 90
p.mechelen.team4@minfin.fed.be
Openingsuren: maandag - vrijdag van 9 tot 12 uur.


Ontvangstkantoor directe belastingen

 • Teruggaves en uitbetalingen betaling
 • Betalingen belastingen

Invorderingsteam Geel, Werft 65, 2440 Geel
Tel.: 02 576 25 00
Ontv.db.geel@minfin.fed.be
Openingsuren: maandag - vrijdag van 9 tot 12 uur


BTW Controle Mol

Belgielaan 31
2200 Herentals 
Tel.: 02 575 82 30 / 02 575 22 90


Registratiekantoor voor gemeente Mol

 • Registratie van huurcontracten

Gemeentestraat 11, 2300 Turnhout
Tel.: 02 575 83 10
rzsj.kantoor.turnhout2@minfin.fed.be
Openingsuren: maandag - vrijdag van 9 tot 12 uur


Kadaster Mol

 • De gegevens van de eigenaar
 • Alle andere onroerende goederen die hij bezit binnen dezelfde kadastrale divisie
  (deze gegevens zijn gebaseerd op de situatie zoals ze was op 1 januari)
 • De aard van het goed (appartement, villa, kantoor…)
 • De sectie
 • Het perceelnummer
 • Het bouwjaar van het onroerend goed
 • De perceeloppervlakte
 • Het kadastraal inkomen
 • Een lijst van alle eigenaars van onroerende goederen binnen een straal van 50 m rond jouw eigendom.

Renier Sniedersstraat 6
2300 Turnhout
Tel 02 578 16 40
Openingsuren Telkens tussen 9 en 12 uur en van 12 tot 16 uur op afspraak
meow.antenne.107@minfin.fed.be