Naar inhoud
Gemeente Mol

Opvang voor en na school

Gbs Klim-op werkt samen met Kinderclub het Bieke, gelegen naast de school.

Ook wordt er op school kort schooltoezicht georganiseerd door de leerkrachten.

Uurrooster in bijlage.

Zowel het kort schooltoezicht als de gemeentelijke kinderopvang werkt via hetzelfde digitaal inschrijfsysteem van het gemeentebestuur. Voor meer informatie, klik hier.

Wat?

Ouders die zeer kort opvang nodig hebben, kunnen hun kinderen op gerichte momenten online inschrijven voor ‘kort schooltoezicht’. Deze mogelijkheid geldt in onze school op op specifieke momenten in de week. De invulling kan jaarlijks veranderen. Een rooster is verkrijgbaar op het secretariaat.

De begin- en einduren worden per school vastgelegd, afhankelijk van het capaciteitstekort in de kinderclub. Voorschools start het kort schooltoezicht om 8 uur, naschools wordt het einde per school vastgelegd. Dit ligt uiterlijk op 17 uur, afhankelijk van de dagen (zie rooster).

Tijdens dit schooltoezicht zijn vrijwillige leerkrachten of externe vrijwilligers binnen de schoolmuren verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen.

Voor wie?

We hopen dat ouders die slechts korte tijd opvang nodig hebben op de piekdagen bewust kiezen voor het ‘kort schooltoezicht’. Hierdoor maken ze ruimte vrij voor de kinderen die langer dan een half uur voorschoolse of meer dan een uur naschoolse opvang nodig hebben.

Standaard geldt er voor het korte schooltoezicht een capaciteit van twintig kinderen per school, dertig kinderen als er 2 begeleiders zijn.

Voorwaarden?

Alleen de ouders met kinderen die zijn ingeschreven zijn bij de dienst buitenschoolse kinderopvang en over gebruikersnaam en paswoord voor het online reservatieprogramma beschikken, kunnen reserveren voor het kort schooltoezicht. 

Ook voor het korte schooltoezicht geldt dat je vooraf verplicht bent om te reserveren via de reservatiesoftware.

Hoe aanvragen?

In- en uitschrijven kan zeer flexibel via het online reservatieprogramma voor de buitenschoolse kinderopvang en voor het naschoolse opvangmoment zelfs nog tot 14 uur op de dag zelf.

Voor het schooltoezicht geldt geen reservatieperiode. Je kan vanaf drie zaterdagen voor het einde van een schoolvakantie tot aan de volgende schoolvakantie alle nodige opvangmomenten boeken. Annuleren is uiteraard ook mogelijk.

Kostprijs?

Het gemeentebestuur voorziet voor de scholen een vergoeding om het toezicht te organiseren.

De ouders betalen via het maandelijkse factuur van de kinderopvang 0,80 euro per ingeschreven moment schooltoezicht. Dit bedrag is hetzelfde als een half uur in de voor- en naschoolse opvang.

Meer info