Naar inhoud
Gemeente Mol

Vluchtelingen, opvang

Wat?

Het OCMW zorgt voor opvang van vluchtelingen in de gemeente, zowel de gewone opvang waarbij financiële steun wordt gegeven, als opvang in de lokale opvanginitiatieven waarbij enkel materiële hulp wordt gegeven.

Het OCMW biedt veertig opvangplaatsen aan voor vluchtelingen. Dit zijn opvangplaatsen voor individuele asielzoekers. Het kan gaan om gezinnen maar ook om alleenstaande asielzoekers. We vangen hen op tijdens hun asielprocedure. Grootschalige opvangcentra zijn er niet in onze gemeente.

 

Voor wie?

Voor vluchtelingen toegewezen aan het OCMW door de overheid.

Voorwaarden?

Als vluchteling toegewezen zijn aan de gemeente.

Kostprijs?

De dienstverlening is gratis.