Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum

Wat?

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Centrum legt de krijtlijnen vast voor de toekomstige ontwikkeling van het Centrum op vlak van ruimtelijke ordening. Het plan creëert duidelijkheid voor de perceeleigenaars in een afgebakend gebied van het Centrum. Zo legt het plan onder andere nauwkeurig vast hoe hoog er in een bepaalde straat mag gebouwd worden. Ook definieert het plan enkele projectzones waar aangepaste richtlijnen gelden.

Voorwaarden?

Het document vormt voor architecten, projectontwikkelaars en grondeigenaars een verplicht richtinggevend document wanneer ze bouwplannen uitwerken en indienen voor het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning.

Meer info

Ruimtelijke planning, 014 33 08 34, ro@gemeentemol.be