Naar inhoud
Gemeente Mol

Groepsmusiceren instrumentaal klassiek en oude muziek

Wat?

In de lessen groepsmusiceren instrumentaal klassiek/oude muziek ondervind je hoe plezant samen musiceren kan zijn. De lesgroepen zijn meestal homogeen samengesteld met leerlingen die hetzelfde of een verwant instrument bespelen. De lessen worden gegeven door een betrokken instrumentleraar die je ook advies geeft bij het bespelen van het instrument. De belangrijkste aandachtspunten zijn: luisteren naar elkaar, homogeniteit in klankvorming, aandacht voor tempo en dynamiek, harmonische samenklank en intonatie.

Het repertoire van de verschillende groepen – dat de ganse muziekgeschiedenis omvat - is zeer uiteenlopend en rijk geschakeerd qua stijl en genre. Vaak worden bewerkingen uitgeoefend die speciaal voor de samenstelling van de betrokken groep werden gecomponeerd/gearrangeerd.

Daarnaast leer je nog andere aspecten van samenspelen: zelf leren stemmen, tekens en inzetten aangeven aan de andere muzikanten, onderling afspraken maken in verband met de interpretatie van de partituur,… Zo kan je na je studies blijven in groep spelen zonder de leidende hand van de leraar.

In onze academie zijn de volgende ensembles actief:

 • Accordeonensembles
 • Blokfluitensemble
 • Cello-ensemble
 • Dwarsfluitensembles
 • Gitaarensemble
 • Klarinetensemble
 • Koperensemble
 • Pianoduet, -trio…
 • Saxofoonensembles
 • Slagwerkensembles
 • Strijkersensemble

De lesmomenten worden in groep afgesproken met de leraar.

Voor wie?

3de graad (vanaf 12 jaar) en 4de graad (vanaf 15 jaar).

Hoe aanvragen?

Inschrijven kan online of op het secretariaat tijdens de openingsuren. De uiterste inschrijvingsdatum is 30 september.